เลิกบุหรี่ ต้องตั้งใจลงมือทำ

ที่มา : คู่มือ  ง งดบุหรี่


เลิกบุหรี่ ต้องตั้งใจลงมือทำ thaihealth


แฟ้มภาพ


การสูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ มากกว่า 25 โรค ตั้งแต่หัวจรดเท้า  บ่อนทำลายอายุขัยของผู้สูบเองมากถึง 12 นาที  ทุกๆ 1 มวน ที่สูบเข้าไปสู่ร่างกาย


1.ตัดใจจากบุหรี่


คิดพิจารณาทบทวนถึงพิษภัยของบุหรี่ให้เห็นด้วยตนเองว่า บุหรี่คือ ยาพิษ ต่อทั้งตนเองและคนรอบข้าง  การสูบบุหรี่ก็ไม่ต่างจากการกรอกสารพิษให้ตนเองดื่มกินเข้าสู่ร่างกายของตนเอง  และคนรอบข้างทุกๆวัน


2.ตัดใจจากวงเพื่อนนักสูบ


เช่น วงเหล้า วงสนทนา โดยเฉพาะที่เต็มไปด้วยคนที่สูบบุหรี่ ต้องอยู่ให้ห่างๆ จากคนเหล่านี้ อย่างน้อยสัก 2-3 สัปดาห์


3.ตัดใจไม่สูบที่บ้านและในบ้านโดยเด็ดขาด


การไม่สูบบุหรี่ในบ้าน นอกจากจะช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังทำให้คนรอบข้างปลอดภัยขึ้นอีกด้วย


4.ลงมือทำจริง ด้วยความตั้งใจ

Shares:
QR Code :
QR Code