‘เลย’ รุกจัดงานกาชาดปลอดเหล้า

‘เลย’ รุกจัดงานกาชาดปลอดเหล้า

จ.เลยจัดงานกาชาดปลอดเหล้า ในงานกาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2555 รวม 9 วัน 9 คืน บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด

นายชัยภัทร หิรัณยเลขานายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า เพื่อความสงบสุข และเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนที่มาร่วมงานกาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย ประจำปี 2555 ทางจังหวัดเลยจึงขอประกาศนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวอีกว่า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความเรียบร้อย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 จึงได้กำหนดมาตรการให้ผู้ที่มาร่วมเปิดร้านจำหน่ายสินค้าและผู้มาเที่ยวชมงาน ได้ถือปฏิบัติร่วมกัน คือ ห้ามจำหน่ายและนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณงานและโดยรอบสถานที่จัดงาน นอกจากนี้ ยังห้ามสูบบุหรี่บริเวณสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอีกด้วย หากพบผู้ฝ่าฝืนจะดำเนินการสืบสวนความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เรียบเรียง : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน team content www.thaihealth.or.th
ที่มา:
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 

Shares:
QR Code :
QR Code