เร่งสำรวจแนวปะการังที่เสื่อมโทรม

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เร่งสำรวจแนวปะการังที่เสื่อมโทรมเพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลในระยะเร่งด่วน


เร่งสำรวจแนวปะการังที่เสื่อมโทรม thaihealth


นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้สำรวจแนวปะการังที่เสื่อมโทรมบริเวณฝั่งตะวันตกของ จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนฟื้นฟูปะการังในพื้นที่เสื่อมโทรมโดยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งผลจากการสำรวจเบื้องต้นด้านใต้ของเกาะปู อ่าวกะตะ อ่าวนาคา แหลมหยมดิ่ง และอ่าวป่าตองด้านเหนือ พบแนวปะการังบางส่วนเริ่มมีการฟื้นตัวได้เองตามธรรมชาติ มีตัวอ่อนปะการังอายุ 1-2 ปีขึ้นกระจายบนซากปะการังเดิมที่ตายแล้ว และมีเศษปะการังชนิดต่างที่แตกหักอยู่ตามพื้นในปริมาณมากและสามารถนำไปปลูกฟื้นฟูได้ สาเหตุเกิดความเสื่อมโทรมของแนวปะการังมาจากภัยธรรมชาติ คือ การระบาดของดาวมงกุฎหนาม  เนื่องจากปลาดาวมงกุฎหนามเป็นสัตว์กินปะการังเป็นอาหารโดยตรง 


มื่อมันเพิ่มขึ้นจะกินปะการังมากขึ้น ผลกระทบจากการเกิดพายุและคลื่นลม คลื่นและกระแสลมที่แรงทำให้กิ่งก้านของปะการังเกิดแตกหักเสียหายได้มาก ส่วนใหญ่จะเกิดในปะการังกิ่งมากกว่าปะการังก้อน โดยกลุ่มของปะการังจะฟื้นตัวภายใน 1 ปี โดยพายุจะส่งผลให้ความหลากหลายของปะการังลดลง แต่จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อได้รับแสงสว่าง สามารถเติบโตเพิ่มโคโลนีได้ต่อไป เกิดจากน้ำมือของมนุษย์ ที่เข้าไปในแนวปะการังเกิดผลกระทบต่อแนวปะการัง กิจกรรมที่พบบริเวณรอบเกาะหรือชายฝั่งเป็นสาเหตุสำคัญก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมในทะเล คือ การปล่อยน้ำเสีย การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง การทำลายหน้าดิน การทำประมง และการเก็บปะการัง ดังนั้น การฟื้นฟูแนวปะการังผ่านโครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่แนวปะการังที่เสื่อมโทรม ซึ่งเป็นการตรวจสอบพื้นที่ตามข้อมูลที่รวบรวมได้จากรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงสำคัญ


นายธนา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ในเบื้องต้นสำนักอนุรักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ (สทช.) จะตรวจสอบพื้นที่แนวปะการังตามลำดับความสำคัญของพื้นที่ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อนำมาจัดทำแผนฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลในระยะเร่งด่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ