เร่งสร้างความเข้าใจ จุดประสงค์การฉีดวัคซีน

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์


เร่งสร้างความเข้าใจ จุดประสงค์การฉีดวัคซีน thaihealth


แฟ้มภาพ


การฉีดวัคซีนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เพื่อป้องกันการติดต่อของโรค เช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังนั้นจึงควรมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อลดความกังวล


ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข กล่าวถึงการเตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทยว่า ขณะนี้ได้เร่งให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สร้างพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในหมู่ประชาชน เพื่อเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจรับวัคซีน โดยเรื่องนี้ถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมย้ำวัคซีนที่จัดหาถือว่า มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ


ด้านนพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการกระจายวัคซีน กำลังพิจารณาเรื่องการสื่อสารทำความเข้าใจในประชาชนเกี่ยวกับวัคซีน เพราะการรับวัคซีนป้องกันโควิดต้องเป็นเรื่องของความสมัครใจ จึงเตรียมพิจารณาวิธีการสื่อสาร ทำความเข้าใจ รวมถึงเนื้อหาที่จะให้ อสม.นำไปสื่อสาร ทั้งเรื่องความกังวล ผลกระทบจากวัคซีน และให้ความรู้ว่าการฉีดวัคซีนเพื่อจุดประสงค์อะไร


ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ก็เพื่อช่วยลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเสียชีวิต แต่ไม่ได้หมายความว่าการฉีดวัคซีนจะไม่ทำให้ไม่ติดเชื้อหรือป่วยเลย อย่างไรก็ตามการพิจารณาเรื่องการสื่อสารนี้ยังต้องพิจารณาด้วยว่าจะเริ่มสื่อสารในพื้นที่ใดก่อน และกลุ่มใด เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือผู้สูงอายุ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ