เร่งผ่าต้อกระจกลดบอด

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เผยแต่ละปีมีผู้สูงอายุป่วยเป็นต้อกระจก กว่า 6 หมื่นคน จึงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เน้นเร่งให้บริการและลดการรอคิว เป็นผลให้มีผู้ป่วยได้ผ่าตัดเพิ่มขึ้นปีละ 1 แสนราย

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในแต่ละปีมีผู้สูงอายุป่วยด้วยโรคตาต้อกระจกรายใหม่ 60,000 คน ขณะที่มีผู้ป่วยสะสมรอรับการผ่าตัดกว่า 100,000 คน โดย สปสช.ร่วมกับ สธ. บริหารจัดให้ผู้ป่วยเข้าถึงมากขึ้น และลดการรอคิวเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ผู้ป่วย ซึ่งมีผู้ได้รับการผ่าตัดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 1 แสนราย โดยเมื่อปี 2555 มีผู้ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกและการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม 141,574 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 142 จากเป้าหมาย 100,000 ครั้ง โดยปี 2557 ได้ตั้งเป้าผ่าตัดแก่ผู้ป่วยต้อกระจกอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 120,000 ราย เพื่อลดอัตราผู้ป่วยที่ตาบอดจากต้อกระจก

นพ.วินัยกล่าวว่า สำหรับแนวทางการบริหารจัดการโรคตาต้อกระจกในปีงบประมาณ 2557 จะเพิ่มการผ่าตัดตาต้อกระจกในผู้ป่วยตาต้อกระจกที่มีภาวะตามัวมากจนมองไม่เห็น ให้เข้าถึงบริการมากขึ้น ตั้งเป้าให้ได้รับการผ่าตัดตาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 จากเดิมที่มีผู้ป่วยรับการรักษาเฉลี่ยร้อยละ 13 ซึ่งจะต้องเน้นไปที่การบริการตรวจคัดกรองที่ต้องครอบคลุมผู้ป่วยกลุ่มนี้ เพื่อให้ได้รับการผ่าตัดและลดภาวะตาบอดจากต้อกระจกลงได้ และเพิ่มอัตราการจ่ายให้สถานพยาบาลที่ผ่าตัดตาต้อกระจกในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะตามัวมากจนมองไม่เห็น ให้ได้รับค่าชดเชย 9,000 บาท

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code