เร่งผลิตหมอครอบครัวดูแลชุมชน

/data/content/26636/cms/e_cdelmrstv379.jpg


          สธ.เร่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ประจำครอบครัว หวังดูแลชุมชนเพิ่มขึ้น ให้ครอบคลุมทั้ง รพ.ศูนย์ รพ.ชุมชน และ รพ.ทั่วไปทุกแห่ง ทำให้ประชาชนทุกคน สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมากขึ้น


          ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายเวชศาสตร์ครอบครัวในระบบสาธารณสุขไทย” ในงานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ประจำครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก และสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ประจำปี 2557 ว่า ในปีนี้ สธ.จะเน้นเรื่องทักษะการบริการปฐมภูมิและเวชปฏิบัติครอบครัวในศตวรรษที่ 21 โดยจะมีการส่งทีมหมอครอบครัวเข้าไปให้การดูแลสุขภาพประชาชนทุกครอบครัว ทั้งในชนบทและเขตเมือง ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2558 เป็นต้นไป โดยทีมหมอครอบครัวดังกล่าวจะให้การดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น และเป็นที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆ และเพื่อให้นโยบายดังกล่าวบรรลุผล และวางฐานของระบบการสร้างสุขภาพของประเทศให้เข้มแข็งขึ้น


          ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า สธ.จะเร่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ประจำครอบครัว ซึ่งเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลชุมชนเพิ่มขึ้น ให้ครอบคลุมทั้ง รพ.ศูนย์ รพ.ชุมชน และรพ.ทั่วไปทุกแห่ง เพื่อเป็นหัวหน้าทีมคอยดูแล ครอบครัวในแต่ละพื้นที่ ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ประชาชนทุกคน สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมากขึ้น


 


          ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 

Shares:
QR Code :
QR Code