เร่งซ่อมเรือดับเพลิงให้ทันลอยกระทง

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า


เร่งซ่อมเรือดับเพลิงให้ทันลอยกระทง thaihealth


แฟ้มภาพ


กทม.เผยความคืบหน้าการซ่อมแซมเรือดับเพลิง จำนวน 30 ลำ กำหนดให้แล้วเสร็จเดือนกันยายน 2561 พร้อมใช้ปฏิบัติงานก่อนที่จะถึงเทศกาลลอยกระทงปีนี้


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยความคืบหน้าการซ่อมแซมเรือดับเพลิง จำนวน 30 ลำ ที่ย้ายจากบริษัท ซีทโบ๊ต จำกัด มายังสถานีดับเพลิงสามเสน กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมนำไปใช้งาน ว่า กรุงเทพมหานครได้สำรวจแล้วมีจุดที่จะนำเรือไปใช้งานตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 13 ลำ ซึ่งอยู่ระหว่างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) ดำเนินการในขั้นตอนจัดทำทีโออาร์ จัดหาผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซม ในเบื้องต้นได้ประมาณราคาการซ่อมแซมไว้ลำละ 800,000 บาท ซึ่งได้กำหนดให้แล้วเสร็จเดือนกันยายน 2561 พร้อมใช้ปฏิบัติงานก่อนที่จะถึงเทศกาลลอยกระทงปีนี้


สำหรับเรือ 13 ลำ สปภ.ได้วางแผนนำไปใช้งาน จำนวน 10 ลำ โดยแบ่ง 3 โซน ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1.ทิศเหนือช่วงจากสะพานพระราม 8-สะพานพระราม 7 ประจำที่สถานีดับเพลิงสามเสน จำนวน 4 ลำ 2.ช่วงจากสะพานพระราม 8-สะพานตากสิน ประจำที่สถานีดับเพลิงบวรมงคล จำนวน 3 ลำและ 3.ทิศใต้ไปจนสุดเขตกรุงเทพฯ จะนำไปประจำสถานีดับเพลิงแห่งใหม่บริเวณ ถนนตก ช่องนนทรี ซึ่งอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง ส่วนอีก 3 ลำ มอบให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครนำไปใช้งาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 ลำ ใช้งานด้านการแพทย์รักษาผู้ป่วยและสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) จำนวน 2 ลำ ใช้งานด้านการท่องเที่ยว


ในส่วน 17 ลำ ที่เหลือ กำลังสำรวจหน่วยงานที่มีความจำเป็นในจังหวัดที่เกี่ยวเนื่องกับกรุงเทพมหานคร อาทิ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี อ่างทองชัยนาท และนครสวรรค์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเส้นทางน้ำเชื่อมถึงกรุงเทพฯ เนื่องจากเรือดับเพลิงมีขนาดใหญ่เหมาะกับการใช้งานได้ในแม่น้ำเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อสำรวจได้แล้วจะส่งมอบเรือดับเพลิงให้จังหวัดนั้นๆ นำไปซ่อมแซมใช้งานต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code