เร่งคุมการใช้ยาแก้ไอ-นอนหลับ ป้องกันการเสพติด

พบใช้ยาแก้ไอ-ยานอนหลับแบบผิดๆ อันตราย อย.เร่งควบคุมการใช้ยาเพื่อป้องกันการเสพติด


เร่งคุมการใช้ยาเพื่อเสพติด  thaihealth


ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะโฆษกอย. กล่าวถึงการส่งต่อข้อความ ในสังคมออนไลน์ เตือนการใช้ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ว่า จากการตรวจสอบพบว่า มีการใช้ยาแบบผิดๆ หลายประเภท โดยยากลุ่มที่เป็นปัญหา เช่น ยาแก้ไอ ยาแก้แพ้ เป็นต้น มีการใช้ยาอัลปาโซแลม ที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 2 ห้ามผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก ยกเว้นกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) หรือผู้ได้รับอนุญาตจากสธ.เท่านั้น ยานี้แพทย์นำมาใช้ เป็นยาคลายกังวล ยานอนหลับ เป็นต้น แต่มีบางกลุ่มนำยาไปใส่ในเครื่องดื่ม ผู้ที่ ดื่มเข้าไปจะง่วง ความจำช่วงนั้นหายไป และพบว่านำยาไปใช้ก่ออาชญากรรมด้วย


ภก.ประพนธ์กล่าวต่อว่า ตัวยานี้หากผู้ไม่ได้รับอนุญาตมีไว้ครอบครองและฝ่าฝืนนั้น ทั้งผู้ขายและผู้ครอบครอง เพื่อการขายจะมีโทษจำคุก 5-20 ปี ปรับ 100,000-400,000 บาท หากเสพโดยไม่ได้ใช้เพื่อการแพทย์ มีโทษจำคุก 1-5 ปี ปรับ 20,000-100,000 บาท หากนำไปใช้ล่อลวงสตรี หรือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีโทษ จำคุก 2 ปีถึงตลอดชีวิต ปรับ 50,000-100,000 บาท ยาดังกล่าวควบคุมเข้มงวด โดยตามโรงพยาบาลและคลินิกที่ได้รับอนุญาตให้ ครอบครอง ต้องทำรายงานประจำเดือนและประจำปี ส่งมาที่ระบบทะเบียนตลอด


ภก.ประพนธ์กล่าวถึงการเผยแพร่ข้อมูลความอันตรายของการทานยาทามาดอล ซึ่งเป็นกลุ่มยาแก้ปวดนำมาผสมกับน้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วยทำให้เคลิบเคลิ้ม ว่า เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งอย.แก้ปัญหาด้วยการควบคุมการเข้าถึงยา โดยจัดเป็นยาอันตราย ต้องจำหน่ายโดยเภสัชกรเท่านั้น และห้ามจำหน่ายให้เด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี และห้ามจำหน่ายเกิน 20 เม็ดหรือแคปซูลต่อรายต่อครั้ง และจะต้องไม่ขายให้ร้านค้าเกิน 1 พันเม็ดต่อเดือน ต้องจ่ายยาตามผู้ที่มีอาการเท่านั้น ซึ่งร้านค้าและผู้ผลิตจะต้องรายงานการใช้ยาผ่านระบบออนไลน์ด้วย


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code