เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

ที่มา : มติชนสุดสัปดาห์


เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรค เผยเข้าสู่ฤดูฝนพบผู้ป่วยโรคจากยุงลายเพิ่มขึ้น  แนะประชาชนสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือน และสถานที่ต่าง ๆ


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้มีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคติดต่อนำโดยยุงลายเพิ่มขึ้น  จึงต้องมีการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายเชิงรุกในพื้นที่ทุกจังหวัดอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องดำเนินการร่วมกับการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล


สำหรับมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายเชิงรุกดังกล่าว มี 7 พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ โรงเรือน โรงธรรม โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน สถานที่ราชการ และขอให้ประชาชนสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองทุกสัปดาห์  เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ ตามมาตรการ '3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค'

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ