เรื่องต้องรู้ เพื่อความปลอดภัยปั่นจักรยาน

ที่มา : เมื่อปั่นได้ เมืองปั่นดี คู่มือปั่นจักรยานสำหรับประชาชน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


เรื่องต้องรู้ เพื่อความปลอดภัยปั่นจักรยาน thaihealth


แฟ้มภาพ


ผู้ใช้จักรยานบนถนนต้องเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ สิ่งที่จำเป็นต้องมีและระบุในกฎหมายมีดังต่อไปนี้


  1. กระดิ่ง ที่ให้เสียงได้ยินในระยะไม่น้อยกว่า 30 เมตร
  2. เครื่องห้ามล้อ (เบรก) ที่ใช้การได้ดีสามารถหยุดจักรยานได้ทันที
  3. ไฟหน้าแสงขาว ต้องส่องเห็นพื้นทางได้อย่างน้อย 15 เมตร และสว่างพอที่ผู้ขับเลนตรงข้ามมองเห็นด้วย
  4. ไฟท้ายแสงแดง ที่ให้แสงสว่างตรงไปข้างหลังหรือดีดวัตถุสะท้อนแสงสีแดงแทน
  5. ปั่นในทางจักรยาน เมื่อมีทางจักรยานให้ปั่น
  6. ปั่นชิดฝั่งซ้ายของถนนตลอดเวลา นักปั่นสามารถปั่นแถวคู่ได้ แต่ควรดูสภาพถนนและสภาพจราจรประกอบด้วย


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ