เรื่องกล้วย กล้วย

ที่มา : SOOK Magazine No.64


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เรื่องกล้วย กล้วย thaihealth


กล้วย ผลไม้ที่อยู่คู่ทุกครัวไทยมาช้านาน แถมยังมีหลายชนิดให้เราได้เลือกกิน แต่หลายบ้านประสบปัญหาเดียวกันคือ ไม่สามารถกินกล้วยได้หมดหวีก่อนที่จะเน่าเสีย เรามาเรียนรู้เคล็ดลับเลือก และถนอมกล้วยให้เก็บได้นานขึ้นกันเถอะ


1. ผิว เลือกออกโทนสีเขียว และยังไม่สุกเต็มที่


2. ไม่มีเหลี่ยม เลือกจากลักษณะลูกที่กลม เพราะถ้ามีเหลี่ยมแสดงว่ายังดิบเกินไป


รอยดำของผิวกล้วยเกิดจาก?


การช้ำของเปลือกกล้วย ซึ่งเกิดจากการกระทบกันหรือกระทบภาชนะจากกระบวนการหลังเก็บเกี่ยว และการขนส่ง เมื่อมาถึงผู้บริโภคกล้วยที่ไม่สุกจะไม่เห็นรอยช้ำ แต่เมื่อกล้วยสุกรอยช้ำจะชัดขึ้นจนเป็นสีดำ


วิธีเก็บกล้วย


วิธีที่ 1 แบบไม่ต้องใส่ตู้เย็น (เก็บได้นาน 8-10 วัน)


– นำกล้วยทั้งหวีไปแช่ในน้ำอุ่น อุณหภูมิ 50°C เป็นเวลา 10 นาที


– เสร็จแล้วผึ่งให้แห้งแล้วเก็บรักษากล้วยหอมไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิ 25°C


วิธีที่ 2 แบบแช่ตู้เย็น (เก็บได้นานถึง 14 วันขึ้นไป)


– ฉีกกล้วยออกจากขั้วให้หมดทุกลูก อย่าให้ติดขั้วเพราะขั้วทำให้สุกเร็ว


– ห่อกล้วยด้วยกระดาษหรือพลาสติกฟิล์มถนอมอาหาร หรือถุงพลาสติกก็ได้ ที่ละลูกแยกกัน


– แช่ตู้เย็นในช่องแช่ผัก

Shares:
QR Code :
QR Code