เรือนจำสุขภาวะ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง

featured

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เรือนจำกลางอุบลราชธานี นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูงานภายใต้โครงการเรือนจำสุขภาวะ:พัฒนาคุณภาพชีวิตหลังกำแพง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2ByqhPx

Shares:
QR Code :
QR Code