เรียนรู้หลักสูตร “การสื่อสารเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข” กับ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy)

หลักสูตร "การสื่อสารเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข"

เรียนรู้หลักสูตร "การสื่อสารเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข"

มาไขความลับ เพื่อสร้างสุขขององค์กรไปด้วยกัน

คนทำงาน สุข

เพื่อนร่วมงาน สุข

สถานที่ทำงาน สุข

ด้วยเคล็ดลับกุญแจ 9 ดอก

มาเปิดกล่องความสุขให้เกิดทั้งองค์กรไปกับหลักสูตร “การสื่อสารเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข”

Link ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/429eOjY

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ร่วมกัน

  • ทำความรู้จักคอนเซปต์และแนวคิดการใช้กุญแจ 9 ดอกสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • เข้าใจแนวคิดการสื่อสารสร้างความสุขในองค์กร
  • เรียนรู้วิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สัมพันธ์กับเป้าหมายและลักษณะขององค์กร
  • เรียนรู้กระบวนการออกแบบคอนเซปต์การสื่อสาร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการบริการจัดการองค์กร
  • เรียนรู้วิธีศึกษาทำความเข้าใจ และรู้จักคนในองค์กร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการออกแบบเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
  • ประเมินและวิเคราะห์สถานะขององค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนการเป็นองค์กรสร้างสุข

วิทยากรหลักสูตร

คุณสุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 30-31 พฤษภาคม  2566  เวลา 09.00-17.00 น.

ชั่วโมงการเรียนรู้ : 12 ชั่วโมง จำนวนคนที่เปิดรับ 30 คน

(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

องค์กรที่สนใจอยากสร้างองค์กรแห่งความสุขไปกับเรา

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-171-8656

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ThaiHealth Academy

โทรศัพท์ : 02-171-8656

Website : https://www.thaihealthacademy.com/

FACEBOOK : https://www.facebook.com/byThaiHealthAcademy

LINE : thaihealth_academy

Shares:
QR Code :
QR Code