เรียนรู้วิธีนับแคลอรี อย่างเข้าใจ

นักวิชาการแนะ เรียนรู้วิธีนับแคลอรีอย่างเข้าใจ ได้สารอาหารที่เหมาะสม เลี่ยงโรคอ้วน


เรียนรู้วิธีนับแคลอรี อย่างเข้าใจ thaihealth


นายสง่า ดามาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันการควบคุมน้ำหนักด้วยการนับจำนวนกิโลแคลอรี เป็นที่นิยม แต่ต้องมีความเข้าใจด้วย โดยกิโลแคลอรี หมายถึง หน่วยในการวัดพลังงาน มาจากอาหารที่กิน โดยผู้ชายต้องการพลังงานวันละประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี ผู้หญิงต้องการพลังงาน 1,600 กิโลแคลอรี ถ้าเป็นเด็กและผู้สูงอายุจะต้องการน้อยลง ผู้ใช้แรงงานหรือนักกีฬา จะต้องการพลังงานมากขึ้น ซึ่งวิธีการนับพลังงานสำหรับคนต้องการควบคุมน้ำหนักนั้น อาจจะดี แต่ต้องทราบว่า แต่ละวันร่างกายต้องการสารอาหารอื่นด้วย หากรับแต่พลังงานจากไขมัน แม้ว่าปริมาณพลังงานนับรวมแล้วไม่เกิน ก็ส่งผลให้อ้วนได้


นายสง่ากล่าวต่อว่า แต่ละวันร่างกายต้องการพลังงาน 3 ส่วน คือ โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต คิดเป็นโปรตีนร้อยละ 10 ไขมันร้อยละ 30 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 60 การรับประทานอาหารจึงต้องแบ่งสัดส่วน จึงจะควบคุมน้ำหนักได้ และยังได้รับสารอาหารที่จำเป็น ทั้งวิตามิน แร่ธาตุต่างๆ แต่หากร่างกายได้รับสารอาหารกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป ก็จะกลายเป็นไขมันสะสม เป็นเหตุของโรคอ้วน บางครั้งการคำนวณพลังงานอาจไม่สามารถใช้ได้ง่ายนัก ในการรับประทานประจำวัน จึงนำวิธีการดังกล่าวมาใช้ได้ในบางครั้ง ส่วนผู้ที่ต้องการคุมน้ำหนัก อาจใช้สูตร 2:1:1 คือ อาหาร 1 จาน แบ่งเป็น 4 ส่วน คือผัก 2 ส่วน ข้าว 1 ส่วน และโปรตีน หรือเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน 1 ส่วน ก็จะได้รับพลังงานที่ร่างกายต้องการ เลี่ยงอาหารผัด มัน หวาน และเค็มจัด และควรออกกำลังกาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง หรือเดินขึ้นบันได ก็จะช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินได้


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 

Shares:
QR Code :
QR Code