เรียนรู้จากพลังน้ำใจ

ที่มา : หนังสือต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย โดยแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เรียนรู้จากพลังน้ำใจ thaihealth


เรื่องราวของ 'ป้อม' เด็กผู้ชายวัย 12 ปี ที่ได้เรียนรู้พลังน้ำใจ ผ่านการภารกิจในการดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา


ป้อมเป็นเด็กผู้ชายวัย 12 ปี ที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนมาก วันหนึ่งป้อมมีโอกาสเข้าร่วมภารกิจในรายการโทรทัศน์ โดยการไปดูแลผู้สูงอายุที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ด้วยเหตุที่ป้อมไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาก่อน เพราะที่บ้านไม่มีปู่ย่าตายาย วันแรกและนาทีแรกที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ดูแลคุณตา ปรากฏว่าป้อมพูดไม่ออก ไม่รู้จะเริ่มต้นคุยอย่างไรทั้งที่เป็นเด็กฉลาด เรียนเก่ง แต่ป้อมกลับวางตัวไม่ถูก เมื่อพี่เลี้ยงให้คำแนะนำอยู่พักใหญ่ๆ พร้อมกับการสร้างความเชื่อมั่น ป้อมจึงเริ่มทำได้ดีขึ้นทั้งการพูดจา ทักทาย และพูดคุยทั่วๆ ไป


เมื่อป้อมต้องรับหน้าที่ป้อนข้าวป้อนน้ำ ดูแลความสะอาดร่างกายให้คุณตา จึงต้องอาศัยพี่เลี้ยงช่วยแนะนำ ทำให้ดูเป็นแบบอย่างจนในที่สุดป้อมก็ทำได้ ป้อมเริ่มสนุกกับภาระที่ได้รับมอบหมาย ความไม่มั่นใจค่อยๆ หายไป พอถึงวันสุดท้ายที่ต้องลาจาก ป้อมรู้สึกเสียดายและสัญญากับตัวเองว่าจะกลับมาอีก


กิจกรรมนี้ทำให้ป้อมรู้อะไรดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งป้อมได้เรียนรู้ว่า การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเรื่องที่มีคุณค่าเกินบรรยาย ที่สำคัญเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้ป้อมมีความสุข และตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูกทีเดียว


ผู้ใหญ่รู้ไหม…การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านมนุษย์สัมพันธ์ สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ทักษะนี้สามารถเริ่มต้นจากเด็กๆ วัยเดียวกันใกล้บ้าน ให้เด็กๆ ได้รู้จักกันและกัน ช่วยเหลือกัน เมื่อพวกเขาโตขึ้น ก็จะได้ทั้งทักษะการช่วยเหลือผู้อื่นและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นไปด้วย


เพิ่มต้นทุน…คุณทำได้ เพียงเป็นตัวอย่างดีที่ในการมีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น อย่าลืมเสริมแรงบวก ด้วยการแสดงความภูมิใจเมื่อเด็กๆ ทำในสิ่งที่ดี เช่น แสดงความมีน้ำใจ หรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่น การทำบุญ การพาเด็กๆ ไปบริจาคสิ่งของต่อผู้ยากไร้ หรือการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นกิจกรรมที่จะช่วยปลูกฝังให้เด็กๆ เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นคนมีน้ำใจ หรือการฝึกลูกให้เป็นคนมีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ จากการช่วยเหลือคนในครอบครัว และขยายไปยังเพื่อนบ้านข้างเคียง

Shares:
QR Code :
QR Code