เริ่ม1ต.ค.รพ.กทม.เลิกใช้ถุงพลาสติกใส่ยา

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์


เริ่ม1ต.ค.รพ.กทม.เลิกใช้ถุงพลาสติกใส่ยา  thaihealth


แฟ้มภาพ


เลิกใช้ถุงพลาสติก หาหมอพกถุงผ้าไปรับยาด้วย โรงพยาบาลกทม.ทั้ง 10 แห่ง เริ่ม1ต.ค.


นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม.เปิดเผยว่า ปัญหาขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤติสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกที่นานาชาติให้ความสำคัญสำนักการแพทย์จึงได้ผนึกกำลังส่วนราชการในสังกัดประกอบด้วย โรงพยาบาล 10 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินธฺโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลคลองสามวา และสำนักงาน2 แห่งได้แก่ สำนักเลขานุการสำนักการแพทย์ สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จัดทำแนวทางดำเนินงานลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในส่วนราชการในสังกัดฯรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการโดยหันมาใช้บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะที่ใช้ซ้ำได้


นายสุขสันต์กล่าวต่อว่า ขณะนี้โรงพยาบาลหลายแห่งเริ่มดำเนินการแล้วเช่น การใช้ถุงผ้า ถุงกระดาษและกระเป๋า ใส่ยาแทนการใช้ถุงพลาสติกในหอผู้ป่วยในลดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อใส่ยาให้ผู้ป่วยนอกกลับบ้านรับบริจาคถุงผ้าจากเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับคนไข้ที่ไม่ได้นำถุงผ้ามามาโรงพยาบาลรวมถึงรณรงค์ให้นำแก้วปิ่นโต หรือภาชนะใส่อาหารถุงพลาสติกที่ใช้แล้วสภาพดีนำกลับมาใช้ซ้ำโดยจะมีการประกาศความพร้อมและเปิดตัวโครงการ“กทม.ทำความดีด้วยหัวใจลด ละ เลิก ใช้พลาสติกและโฟม”ตั้งแต่วันที่ 1ต.ค.61 เป็นต้นไปโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครจะไม่มีการแจกถุงพลาสติกใส่ยาให้ประชาชนขอให้ประชาชนได้นำถุงผ้าถุงกระดาษหรือกระเป๋ามาด้วยทุกครั้งเพื่อความสะดวกของตนเอง

Shares:
QR Code :
QR Code