เริ่มแล้ว ‘อาหารไทย ไร้…ทรานส์’

ที่มา : หนังสือพิมพ์ M2F


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เริ่มแล้ว 'อาหารไทย ไร้...ทรานส์' thaihealth


เริ่มแล้ว 'อาหารไทย ไร้…ทรานส์'


เมื่อวันที่ 9 ม.ค. เป็นวันแรกที่ประเทศไทยจะต้องปลอดจากไขมันทรานส์ในอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ.2561 หลังประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 13 ก.ค. 2561 ทั้งนี้ นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ.สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า มีความห่วงกังวลว่าผู้บริโภคอาจเข้าใจผิดคิดว่าอาหารที่ปลอดไขมันทรานส์มีความปลอดภัยแล้ว จึงสามารถบริโภคได้มากขึ้น ก็ได้รับไขมันอิ่มตัวในปริมาณที่มากกว่าเดิม พบมากในอาหารทอดกรอบ เนื้อสัตว์ ติดมัน เบเกอรี่ เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code