เริ่มต้นทำสิ่งดี ๆ รับปีใหม่ด้วยใจอาสา

         ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่เข้ามา เชื่อว่าหลายคนคงเริ่มวางเป้าหมายไว้ เพื่อจะเริ่มทำสิ่งดีในปีใหม่นี้…

/data/content/26977/cms/e_befgikstxz25.jpg

         วันนี้เว็บไซต์ สสส. มีหนึ่งแนวคิดในการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการให้สิ่งดี ๆ แก่ผู้อื่นด้วย ‘การทำงานจิตอาสา’ ที่จะช่วยเติมเต็มจิตใจของเราเองให้มีพลังมีความสุขอิ่มเอมใจตลอดทั้งปี

         เพ็ญจุรี วีระธนาบุตร อาสาสัมพันธ์ธนาคารจิตอาสา กล่าวว่า ‘จิตอาสา’ เป็นคำเพียงสั้นๆ ที่ประกอบด้วยคำสองคำมารวมกัน คำหนึ่งคือ ‘จิต’ ที่หมายถึง ใจ หรือ สิ่งที่มีหน้าที่รู้ นึก คิด และอีกคำหนึ่งก็คือ ‘อาสา’ ที่หมายถึง รับทำด้วยความสมัครใจ ด้วยความเต็มใจอย่างแท้จริง เมื่อรวมกันแล้วคำว่า ‘จิตอาสา’ จึงมีความหมายที่ลึกซึ้งและกินใจ คือ ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ การให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังและแรงกาย แรงสมองที่ตนมี เรียกได้ว่าเป็นการเสียสละในสิ่งที่ตนเองมีอยู่แล้ว และแบ่งปันให้กับผู้อื่น

        เพ็ญจุรี ยังกล่าวอีกว่า คนไทยอาจเคยชินกับการทำความดีด้วยการใช้เงินลงทุนในการทำบุญ เพราะถือว่า การทำบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือผู้มีบุญบารมีจะทำให้คนๆ นั้นได้บุญมากขึ้น แต่ละเลยการ ‘ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์’ ขณะเดียวกันหลายๆ คนอยากช่วยเหลือผู้อื่นแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร ‘ธนาคารจิตอาสา’ จึงเป็นตัวกลางช่วยเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เข้ามาใช้พื้นที่นี้ ประกาศความตั้งใจที่จะแบ่งปันเวลาให้กับสังคม และเป็นเครื่องชี้ว่า จิตอาสา คือคุณค่าที่สังคมไทยยึดถือ เพราะการให้เวลาคือการมอบสมบัติล้ำค่าที่เราทุกคนมีอยู่อย่างเท่าเทียมกันให้แก่ส่วนรวม

  /data/content/26977/cms/e_ckmsuxyz2567.jpg     สำหรับงานจิตอาสาที่น่าสนใจในเดือนมกราคม ได้แก่

       1.   งานอาสา “สนุกย่ำดิน หรรษาบ้านสวน เรียนรู้พอเพียง”

       เรียนรู้บ้านดิน อยู่กินพอเพียง (ย่ำดิน ทำก้อนดิน ก่อผนังสร้างบ้านดิน )

       จัดโดย : รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว www.royyimbaandin.com

       วัน : 10 – 11 มกราคม 58 (ค้างคืน)

       สถานที่ : ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดิน เชิงเกษตรพึ่งตนเอง จ.สระแก้ว

       ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/1168

       2.   งานอาสา “เพื่อนอาสา Volunteer Dialogue #30″

       เป็นการฝึกฝนทักษะการสื่อสาร ฝึกการรับฟังอย่างลึกซึ้ง ได้พบประสบการณ์ตรง ชวนทุกคนร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราว แบ่งปันประสบการณ์ในชีวิต ซึ่งผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน นำการอบรมโดยวิทยากร อ.น้อง-ธนัญธร เปรมใจชื่น

       จัดโดย : ธนาคารจิตอาสา JitArsa Bank

       วัน : อาทิตย์ที่ 11 มกราคม 58

       เวลา : 09:00 น. – 12:00 น.

       สถานที่ : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ชั้น 4 ห้อง 413-414 (ซ.งามดูพลี เขตสาทร)

       ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://JitArsaBank.com/event/view/1178

    /data/content/26977/cms/e_abefhnqvwz69.jpg   3.   งานอาสา “ฟื้นฟูกายา อาสาดูแล

       ต้องการอาสา “ชาย” ทำงานอาสากับทางหอผู้ป่วยใน ชั้น 5 ของกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยช่วยดูแลผู้ป่วย เป็นเพื่อนพูดคุย และให้กำลังใจ

       จัดโดย : กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.พระมงกุฏเกล้า

       วันปฐมนิเทศ : ศุกร์ที่ 16 มกราคม 58

       เวลา : 13:30 – 16:00 น.

       สถานที่ : ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ณ ห้องประชุม ชั้น 3

       วันที่เริ่มงาน : 19 มกราคม – 17 เมษายน 58

       เวลา : 09:00 น. – 12:00 น.

       สถานที่ : รพ.พระมงกุฎเกล้า ถ.ราชวิถี

       ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/1162

      /data/content/26977/cms/e_bcdeijlqtz89.jpg 4.   งานอาสา “ปักไม้ไผ่ ทำแนวดักตะกอนดิน (สร้างป่าเลนเทียม)”

       กิจกรรมเรียนรู้แนวคิดการอนุรักษ์ป่าชายเลนปลูกฝังจิตสำนึก ฝึกฝนวินัย เอาใจใส่สิ่งแวดล้อม เพื่ออุปนิสัยที่ดีงาม และการพัฒนาจิตใจอย่างยั่งยืน

       จัดโดย : อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

       วัน : เสาร์ที่ 24 มกราคม 58

       เวลา : 07:30 น. – 20:30 น.

       สถานที่ : โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม

       ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://JitArsaBank.com/event/view/1179

          นอกจากนี้ ทางธนาคารจิตอาสายังได้ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “คนไทยขอมือหน่อย ปี 2” เทศกาลจิตอาสาระดับประเทศที่จัดขึ้นใจกลางเมือง ระดมภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน ช่วยพัฒนาสังคมไทยให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 มกราคม 2558 ณ เซ็นทรัลเวิลด์

        “เราสามารถลงมือทำความดีได้ทุกวัน แต่วาระปีใหม่ถือเป็นโอกาสอันดีที่บรรยากาศนำพา ให้เรารู้สึกอยากกระตุ้นตัวเองให้ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงในการทำสิ่งดี นอกจากการทำสิ่งดีๆ เพื่อตนเองและครอบครัวแล้ว การให้สิ่งดีๆ แก่ผู้อื่น จะช่วยสร้างรอยยิ้ม มิตรภาพที่ดีงาม ก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขได้ตลอดปี และขอเป็นกำลังใจให้ผุ้ที่มีจิตอาสาทุกคน เดินหน้าทำความดีต่อไปค่ะ” เพ็ญจุรี กล่าวทิ้งท้าย

        สามารถร่วมฝากเวลา และสอบถามกิจกรรมอาสาอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jitarsabank.com

 

 

         เรื่องโดย : กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th

         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code