เริ่มต้นดี ชีวิตดี

ที่มา : ข่าวสด


ภาพประกอบจาก สสส.


เริ่มต้นดี ชีวิตดีเริ่มต้นดี thaihealth


ปัจจุบันการวิ่ง เป็นการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการมีกิจกรรมทางกายที่เพิ่มขึ้น จากผลสำรวจพบว่า คนไทยกว่า 16 ล้านคนออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ


เมื่อเร็วๆนี้ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. พร้อมด้วย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ. สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. และ ประสาร จิรชัยสกุล ประธานมูลนิธิสมาพันธ์และสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ร่วมกันเปิดตัวจัดงาน "ไทยเฮลท์ เดย์ รัน 2019" โดยงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ย.นี้ ที่ สวนหลวงพระราม 8


ชวนเริ่มต้นดี ชีวิตดี ตอกย้ำยกระดับงานวิ่งต้นแบบเพื่อสุขภาพไทย กระตุ้น "นักวิ่งหน้าใหม่" เป็นนักวิ่งคุณภาพ รู้จักเตรียมพร้อม วิ่งดี-กินเป็น ว่ากันว่า หากคนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอจะช่วยลดความสูญเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้ถึง 11,129 รายต่อปี และลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลได้ถึง 5,977 ล้านบาท


เป้าหมายคือการสร้างนักวิ่งหน้าใหม่เพิ่มขึ้น ให้ข้อมูลและความรู้ในการเตรียมตัววิ่งอย่างถูกต้อง ซึ่ง สสส. ร่วมกับ สมาพันธ์จัดทำคู่มือมาตรฐานเป็นไกด์ไลน์สำหรับผู้จัดงานวิ่ง โดยยึดหลัก 'safe, fun, fair' เน้นความปลอดภัย การจัดทีมแพทย์ดูแลกรณีฉุกเฉิน มีบรรยากาศที่สนุกสนาน และราคาเข้าร่วมงานไม่แพงจนเกินไป รวมถึงคู่มือเตรียมความพร้อม 10 สัปดาห์…วิ่ง… สู่ชีวิตใหม่ และคู่มือวิ่งดีได้ต้องกินเป็นด้วย ซึ่งจะส่งเสริมให้นักวิ่งหน้าใหม่เป็นนักวิ่งที่มีคุณภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code