เริ่มคุยเรื่องเพศกับลูกเมื่อไหร่ดี?

ที่มา : คุยเรื่องเพศ ไม่ยากอย่างที่คิด โดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สสส.


เริ่มคุยเรื่องเพศกับลูกเมื่อไหร่ดี? thaihealth


แฟ้มภาพ


สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ยังไม่ได้เริ่มพูดคุยเรื่องเพศกับลูก อย่าเพิ่งกังวลมากนัก เพราะไม่มีคำว่าสายเกินไป แต่ควรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ทีละเล็ก ทีละน้อย อย่างช้า ๆ


เริ่มเร็วที่สุด เป็นการดี


ควรคุยทันทีเมื่อลูกมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเพศ เพราะเด็ก ๆ เริ่มเรียนรู้เรื่องเพศด้วยตัวเองตั้งแต่แรกเกิด จากการสำรวจร่างกายตนเอง และซึมซับจากวิธีที่พ่อแม่ปฏิบัติ พูดคุย อบรบเลี้ยงดูเขา รวมทั้งจากการสังเกตพฤติกรรมที่คนในครอบครัวและสังคมรอบข้างปฏิบัติต่อกัน


โดยแทรกการคุยเรื่องเพศไปกับการพูดคุยในชีวิตประจำวัน และในการคุยแต่ละครั้ง ไม่ควรยัดเยียดข้อมูลมากจนเกินไป สิ่งสำคัญที่สุดคือ การเปิดใจกว้าง พร้อมรับฟังในการพูดคุยกับลูกเสมอ เมื่อใดก็ตามที่ลูกต้องการ

Shares:
QR Code :
QR Code