เยือน มูลนิธิกระจกเงา นักสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม

ผู้จัดการ สสส. เยี่ยม “มูลนิธิกระจกเงา” องค์กรที่เปรียบตนเองดั่งกระจกเงาสะท้อนเรื่องราวความเป็นจริงของสังคม และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของมูลนิธิฯ ด้วย

เยือน มูลนิธิกระจกเงา นักสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมภาคี ณ “มูลนิธิกระจกเงา” ซอยวิภาวดี 62 โดยมีทีมงานมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและพาชมมุมต่างๆ ของสำนักงานใหม่

ทพ.กฤษดา กล่าวว่า ภารกิจเยี่ยมภาคีเกิดจาก สสส.ต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสสส.และภาคีเครือข่าย เราได้ตั้งสำนักภาคีสัมพันธ์ขึ้นมา เพื่อช่วยภาคีพัฒนาการทำงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพคน ระบบการทำงาน รวมไปถึงการเชื่อมโยงภาคีที่มีงานคล้ายคลึงกัน ให้มารู้จักกันเพื่อต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมยิ่งขึ้น

เยือน มูลนิธิกระจกเงา นักสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม เยือน มูลนิธิกระจกเงา นักสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม

“จากการไปเยี่ยมภาคี พบว่าปัญหาที่หลายภาคีประสบเหมือนกันคือ ขาดคนรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อการทำงาน กับอีกเรื่องคือเรื่องทุน ที่ตอนนี้ สสส. พยายามเข้าไปช่วยให้ความรู้เรื่องกิจการเพื่อสังคม เพื่อหนุนเสริมให้มีรายได้หล่อเลี้ยงตนเอง ทั้งยังช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนการทำงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องหวังพึ่งพิงทุนจากแหล่งทุนต่างๆ ซึ่ง สสส.ได้ไปศึกษาโมเดลร้านปันกัน ในมูลนิธิยุวภัฒน์ หากมูลนิธิกระจกเงาสนใจ เราจะชวนไปดูงาน และทางร้านปันกันยินดีจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้อีกด้วย” ผู้จัดการ สสส. กล่าว

ด้าน นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ประธานกรรมการมูลนิธิกระจกเงา กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่องค์กรจำนวนมากขาดคนรุ่นใหม่ ส่วนหนึ่งมาจากการที่องค์กรนักศึกษาอ่อนแรงลง ทั้งๆ ที่งานอาสาสมัครภายนอกมีกระแสแรง ดูจากช่วงอุทกภัยครั้งใหญ่ปลายปี 2554 ปัญหาคือ เราจะทำให้คนเหล่านี้เข้ามาสู่งานภาคสังคมมืออาชีพได้อย่างไร อาจต้องมีระบบสร้างคนแถวสอง เช่นศูนย์บ่มเพาะงานเพื่อสังคม เพื่อสร้างแกนนำคนรุ่นใหม่ขึ้นมา อีกปัจจัยคือ ความสัมพันธ์ภายในองค์กร อย่างมูลนิธิกระจกเงาเราจะสร้างความเป็นพี่เป็นน้องกับอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยงาน เพราะสิ่งนี้จะช่วยรักษาคนให้ทำงานกับเราในระยะยาวได้

เยือน มูลนิธิกระจกเงา นักสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม เยือน มูลนิธิกระจกเงา นักสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม

“ส่วนเรื่องการสร้างกิจการเพื่อสังคม มูลนิธิฯได้ทำโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง รับบริจาคสิ่งของจากชุมชน เราหวังจะเปลี่ยนทัศนคติการทำกุศลของคนเสียใหม่ จากที่เคยบริจาคของเก่า ของเสีย เป็นการให้ของที่ยังสามารถใช้งานได้ เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เกิดความร่วมมือ ความช่วยเหลือ สนับสนุนกันและกัน จนเกิดความเข้มแข็งในสังคมต่อไป” ประธานกรรมการมูลนิธิกระจกเงา กล่าว

เรื่อง: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน teamcontent www.thaihealth.or.th

 

Shares:
QR Code :
QR Code