เยี่ยมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง แหล่งผลิต EM ball ล้านลูก

เยี่ยมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง แหล่งผลิต em ball ล้านลูก

เครือข่ายประชาคมงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อร่วมเรียนรู้ การทำระเบิดจุลินทรีย์ และกสิกรรมธรรมชาติ

เยี่ยมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง แหล่งผลิต em ball ล้านลูก

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา ทีมประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมเรียนรู้การทำระเบิดจุลินทรีย์ และกสิกรรมธรรมชาติกับผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ แห่งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง และร่วมลงมือทำระเบิดจุลินทรีย์กับ scg จำนวน 1,000,000 ลูก อีกด้วย

ที่มา: เครือข่ายประชาคมงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน

Shares:
QR Code :
QR Code