เยาวชน Gen Z พัฒนาศักยภาพด้านการเป็นนักข่าว แบบมืออาชีพ

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์เดลินิวส์


เยาวชน Gen Z พัฒนาศักยภาพด้านการเป็นนักข่าว แบบมืออาชีพ thaihealth


ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นำเยาวชน GenZ กว่า 50 คน ศึกษาดูงานขั้นตอนการผลิตสื่อ "เดลินิวส์ออนไลน์" เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นนักข่าว GenZ แบบมืออาชีพ


เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่กองบรรณาธิการเว็บไซต์ "เดลินิวส์ออนไลน์" ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นำทีมเยาวชน GenZ จากโรงเรียนเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนนปลอดบุหรี่ 4 ภาค จำนวน 50 คน พร้อมคณะครูผู้ดูแล ศึกษาดูงานขั้นตอนการผลิตสื่อออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนำเยาวชน GenZ ด้านการเป็นนักข่าว GenZ แบบมืออาชีพ โดยเน้นให้เยาวชนมีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และกล้าแสดงออก รวมถึงการแสดงบทบาทในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านควบคุมยาสูบในพื้นที่ของตัวเอง สามารถจะเชื่อมและประสานร่วมกับกิจกรรมหลักของโรงเรียน ชุมชน ซึ่งใช้การสร้างกระแสสังคม สื่อสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย


เยาวชน Gen Z พัฒนาศักยภาพด้านการเป็นนักข่าว แบบมืออาชีพ thaihealth


สำหรับเยาวชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตร "News For GenZ, by GenZ Reporters Strong ไม่สูบ" ในครั้งนี้ จะต้อง สามารถนำเสนอข่าว เขียนข่าว รายงานข่าว กิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน กิจกรรมจากพื้นที่ของตนเองได้แบบมืออาชีพ

Shares:
QR Code :
QR Code