เยาวชนอุบลฯเปิด’พื้นที่’ลดพฤติกรรมเสี่ยง

เฝ้าระวังภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

เยาวชนอุบลฯเปิด’พื้นที่’ลดพฤติกรรมเสี่ยง

 

          เพราะว่ามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อบายมุขอีกสิ่งใกล้ตัวที่อยู่รายล้อมรอบรั้วสถานศึกษา สถาบันการศึกษาในทุกระดับจึงพยายามต่อสู้และรณรงค์ต่อต้านให้เห็นถึงภัยร้ายของแอลกอฮอล์ เช่นเดียวกับ ใหม่-ศุภชัย ไตรไทยธีระ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหา วิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งรับหน้าที่ประธานสภาเด็กและเยาวชน จ.อุบลราชธานี ที่ยอมรับกังวลที่ตอนนี้เยาวชนถูกรุกเร้าด้วยธุรกิจแอลกอฮอล์ และรายล้อมไปด้วยพฤติกรรมการดื่ม ทั้งจากคนในครอบครัวและคนในชุมชน พร้อมทั้งโฆษณาที่เข้าถึงตัว

 

          ด้วยเหตุนี้ แกนนำเยาวชนอุบลฯ ผู้นี้จึงออกโรงขอให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยจับมือกับภาคีเครือข่ายเยาวชนทั่วเมืองอุบลราชธานี รวมพลังกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังเป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่อ “กลุ่มเยาวชนรณรงค์เฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์จังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อร่วมแรงร่วมใจรณรงค์และสร้างพื้นที่ปลอดเหล้าทุกรูปแบบ

 

          ศุภชัยบอกว่า การลงมาทำงานเกี่ยวกับเหล้าเบียร์ เพราะปัจจุบันมีร้านเหล้าริมทางเปิดขายกันอย่างเสรี โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้สถานศึกษา ได้เห็นเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยไปดื่มกัน หรือแม้กระทั่งน้องๆ ในระดับมัธยมก็ดื่มกันแล้ว คิดว่าแอลกอฮอล์ใกล้ตัวเยาวชนมากและเข้าถึงได้ง่ายกว่าเมื่อก่อน รวมถึงการเฝ้าระวังทำได้ยากขึ้น เนื่องจากธุรกิจเหล่านี้มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป เดิมเราจะทำงานรณรงค์ปลอดเหล้าร่วมกับผู้ใหญ่ในช่วงปีใหม่และสงกรานต์    

 

          “ตอนนี้ลงมาทำเต็มตัวในนามกลุ่มเยาวชนเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ จ.อุบลฯ ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งของเยาวชนที่ขับเคลื่อนเรื่องกฎหมายเหล้า เพื่อให้เพื่อนๆ เยาวชนเห็นความสำคัญและตระหนักถึงพิษภัย พร้อมกับเรียนรู้โทษตามกฎหมาย ซึ่งเครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเห็นความตั้งใจของเด็กอุบลฯ ก็ให้การสนับสนุนเต็มที่ ภาครัฐเองก็เข้ามาหนุนด้วย ที่ผ่านมาก็มีเยาวชนนับร้อยมาร่วมลงปฏิญญางดเหล้า ก็เป็นก้าวแรกที่ได้ทำสำเร็จ” ศุภชัยกล่าว

 

          และด้วยใจจริงที่อยากให้เยาวชนมีพื้นที่สร้าง สรรค์ ซึ่งช่วยลดปัญหาการเข้าสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ทั้งอบายมุข ยาเสพติด และความรุนแรง ประธานสภาเด็กและเยาวชนคนเก่ง บอกว่า ในปีนี้เน้นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์และกระจายสู่ระดับตำบล เดิมทีมีการเปิดพื้นที่ในระดับอำเภอ โดยเตรียมนำร่องใน 5 ตำบล ได้แก่ ดอนจิก, กาบิน, โคกก่อง, บัวงาม และขี้เหล็ก ด้วยการพัฒนาพื้นที่เพื่อเยาวชนขึ้นมา และกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน เมื่อขอความร่วมมือไปก็มีเสียงตอบรับที่ดีมาก

 

          “จะเป็นพื้นที่เพื่อการแสดงออก เด็กๆ ได้ทำในสิ่งที่รัก ได้ไปโชว์ความสามารถ แล้วยังเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็น พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กพูดคุยกับผู้ใหญ่ เราเน้นพัฒนาความคิด ที่ผ่านมาเด็กได้คิดแต่ไม่ได้ทำ เพราะผู้ใหญ่ตอบรับบ้างไม่ตอบรับบ้าง กลายเป็นความคิดลอยๆ หากพวกเขาได้คิดและทำจะส่งเสริมจินตนาการ พื้นที่สร้างสรรค์จะช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจได้ดี อย่างเด็กแว้นที่มีภาพลบในสังคม เป็นกลุ่มสร้างปัญหา ผมมองว่าเขาเพียงขาดโอกาสและพื้นที่ ก็เคยจัดประกวดแต่งรถสวยงาม คือให้พวกเขาได้โชว์ฝีมือ ภูมิใจกับผลงาน และใช้เวลาทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ก็ช่วยลดปัญหาไปได้บ้าง” ศุภชัยกล่าว

 

          ส่วนถนนเด็กเดินที่ทำมาต่อเนื่อง ศุภชัยก็เล่าให้ฟังว่า แต่ละเดือนถนนเด็กเดินจะสัญจรไปตามอำเภอต่างๆ ใน จ.อุบลฯ รูปแบบของกิจกรรมนี้จะมีภาคีเครือข่ายเยาวชนทั่วอุบลฯ มาร่วมทำซุ้มมากมาย ทั้งการละเล่น ดนตรี ภูมิปัญญา ศิลปะ อาหาร สุขภาพ รวมถึงนิทรรศการที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ และยังมีกิจกรรมเกมให้ได้ร่วมสนุกอย่างเต็มที่ ที่สำคัญไม่มีเหล้า บุหรี่ และปราศจากความรุนแรง ปีนี้ก็เช่นกันยังเน้นปลอดเหล้าทุกรูปแบบ มีจุดทิ้งเหล้า-เบียร์ มีน้ำดื่มทางเลือกให้เยาวชนได้ลิ้มลอง รับรองภายในงานเป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับถนนเด็กเดินจะจัดเสาร์ที่ 4 ของทุกเดือน

 

          ประเด็นนี้ ศุภชัยเน้นย้ำว่า พื้นที่สร้างสรรค์มีความสำคัญมาก จะเป็นโอกาสและช่องทางให้เด็กได้แสดงออก ในอนาคตหากมีพื้นที่สร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นๆ ขณะเดียวกันผู้ใหญ่เปิดใจรับฟัง พร้อมทั้งเป็นแรงหนุนเสริมการทำงานให้กับกลุ่มเยาวชน เชื่อว่าจะสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้กับบ้านเมือง โดยเฉพาะแก่ถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองอุบลฯแห่งนี้ คิดว่าเยาวชนคืออนาคตของชาติ จำเป็นต้อง เตรียมความคิดและเตรียมตัวเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ หากปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างต้นกล้าที่ดีแล้ว ก็จะกลับมาเป็นผลผลิตที่สมบูรณ์แบบช่วยพัฒนาประเทศต่อไป

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

 

update: 20-08-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

Shares:
QR Code :
QR Code