เยาวชนลุ่มน้ำทา เรียนรู้ป้องกันยาเสพติด

เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังลงพื้นที่สร้างความรู้ผ่านการบรรยายและกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดใหม่ แก่เครือข่าย “เยาวชนลุ่มน้ำทา” ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านปลาทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน


เยาวชนลุ่มน้ำทา เรียนรู้ป้องกันยาเสพติด thaihealthเยาวชนลุ่มน้ำทา เรียนรู้ป้องกันยาเสพติด thaihealth


เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่ผ่านมา เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายนักศึกษา 4 สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย และสถาบันนานาชาติ IOGT NTO Movement ร่วมกับแผนงาน To Be Number One สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ชุมชนอุ่นใจ เยาวชนห่างไกลยาเสพติด” ให้กับกลุ่มแกนนำเยาวชนเครือข่ายลุ่มน้ำทา จากโรงเรียนบ้านทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดใหม่และสร้างการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นหน่วยเฝ้าระวัง และคอยให้คำปรึกษาในกลุ่มเพื่อน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังมีการจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดชนิดใหม่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงานด้วย 


นายวีรชน จิรัชยากร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทาปลาดุก กล่าวว่า มีความยินดีที่ทางเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายนักศึกษา 4 สถาบันการศึกษาที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้องค์ความรู้เรื่องของยาเสพติดแก่น้องๆ เยาวชนเครือข่ายลุ่มน้ำทา เพราะว่าการทำงานเรื่องของยาเสพติดจะต้องมีการปลูกฝังจิตสำนึกกันตั้งแต่ในวัยเด็ก สร้างการเรียนรู้ให้ความรู้ถึงโทษและข้อกฎหมายต่างๆ มันจะทำให้พวกเข้าได้รับความรู้และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหายาเสพติดเมื่อเผชิญเข้ามาได้


ทั้งนี้ด้าน นายบุญชัย หลวงคำดุก ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีทาปลาดุก กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่มีรุ่นพี่จากทางมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่เข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับน้องนักเรียนบ้านทาปลาดุกถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่จุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งของจังหวัดลำพูนด้วยเช่นกัน หมู่บ้านแม่ทามีหลากหลายตำบลและมีทางเชื่อมต่อกันอย่างหลากหลาย ซึ่งข้อมูลที่เคยมีมาสำหรับหมู่บ้านแห่งนี้คือการที่มีผู้ค้ายาเสพติดมีการลักลอบขนยาเสพติดผ่านเส้นทางนี้บ่อยครั้ง จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทางนักศึกษามาให้ข้อมูลความรู้เพราะเด็กจะสามารถรับรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


 


 


ที่มา : นายธนภัทร แก้วนิล เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่


ภาพประกอบจากเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่


 

Shares:
QR Code :
QR Code