เยาวชนรุ่นใหม่ หลีกให้ไกลภัย “บุหรี่”

แนะพ่อแม่-สังคม เป็นแบบอย่างที่ดี

 

เยาวชนรุ่นใหม่ หลีกให้ไกลภัย “บุหรี่”

           วัยรุ่นทั้งหญิงและชาย เป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็นและอยากลองสิ่งต่างๆ ทำให้ผู้ผลิตสินค้าส่วนมากมุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มวัยรุ่น เพื่อหวังให้เป็นผู้บริโภคสินค้ารุ่นใหม่ จึงพยายามหาทางชักจูงใจที่จะให้วัยรุ่นได้กลายมาเป็นผู้สูบบุหรี่รุ่นใหม่ เพราะถ้าทำได้สำเร็จ ก็จะทำให้มีผู้สูบบุหรี่ได้อีกยาวนานเพราะเป้าหมายนั้นจุดสุดท้ายก็คือ การเสียชีวิตของผู้สูบนั้นเอง

 

           ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายต่างๆ ออกมาคุมเข้มในเรื่องบุหรี่ แต่ในความเป็นจริงกลับปรากฏว่า จำนวนคนสูบบุหรี่ที่เป็นวัยรุ่น กลับยังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จากการทำสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีเยาวชน สูงถึง 1,605,211 คน ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อมองตัวเลขอายุของผู้ที่เริ่มสูบบุหรี่นั้นยิ่งน้อยลง ซึ่งในนั้นมีจำนวนมากถึง 7,176 คน ที่สูบบุหรี่เมื่ออายุเพียง 11 ปีเท่านั้น

 

           จากข้อมูลของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พบต้นตอที่ว่า เมื่อเยาวชนสูบบุหรี่แล้วเสี่ยงต่อการทำผิดในเรื่องอื่นๆ อาทิ ทำให้เยาวชนดื่มสุราสูงถึง 88% เที่ยวกลางคืนอีก 68% มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรถึง 67% เล่นการพนันถึง 40% และใช้ยาเสพติดสูงถึง 17 %

 

           ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า สถิติการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นปัจจุบันจะเริ่มที่อายุ 11-15 ปี เยาวชนที่สูบบุหรี่ร้อยละ 38.4 เริ่มสูบบุหรี่เพราะความอยากลอง ซึ่งเป็นธรรมชาติของวัยรุ่น ที่ความอยากลองเป็นเรื่องที่ท้าทาย น่าตื่นเต้น และสนุกสนาน ถึงแม้จะทราบว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเด็กที่ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครอง ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีคนติดบุหรี่สูงหลายล้านคน และเยาวชนที่สูบบุหรี่ร้อยละ 35.9 เริ่มสูบบุหรี่เพราะเพื่อนชวน บางคนมีเจตคติที่ว่า ถ้าไม่สูบบุหรี่จะเข้ากับเพื่อนไม่ได้ เพื่อนจะไม่ยอมรับเข้ากลุ่ม และหลายคนไม่กล้าเลิกสูบบุหรี่ เพราะกลัวเพื่อนจะล้อเลียน และไม่ให้เข้ากลุ่ม

 

           ส่วนการแก้ปัญหา ต้องเริ่มจากครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรก ด้วยการให้ความอบอุ่นกับเด็ก ส่วนผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการไม่สูบให้เด็กเห็น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มของศิลปิน ดารา จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะการแสดงต่างๆ ออกมานั้นง่ายต่อการรับรู้และเลียนแบบของเด็ก อีกทั้งรัฐบาลเองควรมีความจริงจังในการแก้ไขปัญหา เข้มงวดต่อมาตรการต่างๆ ที่ออกมา ไม่ว่าจะเป็นการห้ามขายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี การห้ามโชว์บุหรี่ตามร้านค้าทั่วไป การเพิ่มภาษีบุหรี่ให้สูงขึ้น เพื่อช่วยลดปริมาณคนสูบให้น้อยลง

 

           เท่านั้นยังไม่พอ การวิจัยพบอีกว่า การสูบบุหรี่ 1 มวน จะทำให้ชีวิตสั้นลง 5-20 นาที และอายุเฉลี่ยของผู้สูบบุหรี่ ตั้งแต่วัยรุ่นจะสั้นกว่าคนปกติที่ไม่สูบบุหรี่ ถึง15 ปี ที่สำคัญบุหรี่ยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคอันตรายมากมาย โดยอันดับที่ 1 โรคถุงลมโป่งพอง อันดับที่ 2 โรคมะเร็งปอด อันดับที่ 3 คือโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด อันดับที่ 4 โรคอื่นๆ ส่วนอันดับที่ 5 คือโรคมะเร็ง อีกทั้งงานทางการแพทย์ยังพบอีกว่า คนที่สูบบุหรี่ถึงวันละ 2 ซอง ขึ้นไป จะมีปัญหาการเสื่อมสมรรถนะทางเพศ คือ ทำให้อวัยวะเพศ ไม่แข็งตัว ไม่มีความรู้สึกทางเพศที่ดีเหมือนก่อนด้วย

 

           ยังไม่พอเพียงเท่านี้!! เมื่อเงินจำนวนมหาศาลที่ใช้เพื่อซื้อบุหรี่มาสูบมีมากถึง 43,362 ล้านบาทต่อปี รวมทั้ง เสียไปเพราะค่ารักษาตัวมีตัวเลขสูง 46,000 ล้านบาทต่อปี เมื่อนำทั้งสองตัวมารวมกันสูงถึง 89,362 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว

 

           เมื่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับคนสูบบุหรี่มีมากมายซะขนาดนี้ ลองไปถามใจของวัยรุ่นกันดูบ้าง ว่าพวกเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสูบบุหรี่…

 

           น้องม่าเหมี่ยว นางสาวดารุณี รอบรู้ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยา มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ใหญ่ต้องตระหนักและเห็นความสำคัญ ร่วมแก้ไขอย่างจริงจังก่อนจะสายเกินไป ซึ่งสังเกตว่ากลุ่มของผู้สูบเป็นวัยรุ่นมากขึ้น อายุเฉลี่ยก็น้อยลงเรื่อยๆ ที่เป็นแบบนั้นก็เพราะวัยรุ่นส่วนใหญ่จะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจมากกว่าใช้วิจารณญาณ ทำให้สามารถถูกโน้มน้าวหรือชักจูงด้วยสิ่งเร้าต่างๆ ได้ง่าย

 

           ก่อนหน้านี้ จะเห็นได้ว่า มีซองบุหรี่วางขายอยู่หน้าร้านแทบทุกร้าน เพราะฉะนั้นภาพที่ผู้ใหญ่ ผู้ปกครองซื้อบุหรี่ไปสูบ มันจึงเป็นพฤติกรรมปกติวิสัยที่เห็นติดตาเด็กวัยรุ่นอย่างเราๆ อยู่ทุกวัน แต่นับตั้งแต่มีมาตรการลงโทษกับร้านค้าที่วางบุหรี่ไว้ ณ จุดจำหน่าย ซึ่งก็คิดว่ามันสามารถช่วยได้ ถึงแม้ว่าในระยะสั้นนี้อาจจะไม่เห็นผลมากนัก แต่ก็จะทำให้สัดส่วนของวัยรุ่นที่ติดบุหรี่นั้นลดลงได้

 

            ส่วน นางนภาพร บุญเรือง มารดาของเด็กที่เคยติดบุหรี่ กล่าวถึงมุมมองต่อการสูบบุหรี่ของเด็กวัยรุ่น ว่า เมื่อเห็นวัยรุ่นสูบบุหรี่จะรู้สึกไม่ดี เพราะเสียบุคลิกภาพ เป็นคนที่ไม่รักดูแลตัวเอง และคิดว่าตามกระแสเกินไป ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะลองสิ่งที่เป็นอบายมุขเหล่านี้ วัยนี้เป็นวัยเรียน ต้องแสวงหาความรู้ให้ได้มากที่สุด ยังหาเงินเองไม่ได้และยังต้องขอเงินพ่อแม่ใช้อยู่ การที่จะนำเงินมาซื้อของพวกนี้มันไม่เป็นประโยชน์และไม่จำเป็น

 

           ส่วนการป้องกันนั้น อย่าให้ลูกเริ่มลองสูบบุหรี่ ก็ต้องมากจากการที่คุณพ่อ คุณแม่ต้องไม่เป็นตัวอย่างในการสูบบุหรี่ให้ลูกเห็น พยายามให้ลูกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากบุหรี่ หาสิ่งอื่นๆ ทำ ที่ให้ลูกรู้สึกว่ามีค่า และมีสิ่งที่ภาคภูมิใจในตนเองได้ พยายามให้เวลาแก่ลูกในการพูดคุยเรื่องต่างๆ อยู่เสมอเพื่อให้เขาได้ระบายความเครียด ให้มุมมองที่ถูกต้องเหมาะสมกับเขา พยายามชี้ให้เขาเห็นถึงสิ่งดีๆ ที่เขาทำได้ โดยไม่ต้องพึ่งบุหรี่ และบอกข้อเสียของการติดบุหรี่ สอนให้รู้จักเลือกที่จะคบเพื่อน ก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่ลูกจะติดบุหรี่ได้

 

           วัยรุ่น…กับการสูบบุหรี่ ฟังดูอาจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ถ้าทุกฝ่ายยังไม่ช่วยกันแก้ไขให้ตรงจุด เชื่อแน่ว่า เรื่องนี้จะกลายเป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งในอนาคตแน่นอน

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย: ภราดร เดชสาร  Team content  www.thaihealth.or.th

 

 

 

 

Update: 28-10-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code