เยาวชนระดมสมองแก้ปัญหาน้ำเมา

ต่อยอดโครงการ รักลูก เลิกเหล้า ครอบครัวอบอุ่น

 

เยาวชนระดมสมองแก้ปัญหาน้ำเมา

 

แกนนำเยาวชนระดับประถมศึกษา กทม. กว่า 200 คน ระดมสมองเสนอความคิดเห็นร่วมแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียน ต่อยอดโครงการ รักลูก เลิกเหล้า ครอบครัวอบอุ่น

 

เยาวชนระดมสมองแก้ปัญหาน้ำเมา

 

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2554 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับ สมาคมเยาวชนพัฒนาเมือง และเครือข่ายภาคี จัดกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ รักลูก เลิกเหล้า ครอบครัวอบอุ่น ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดย พญ.มาลิณี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาเป็นประธานในพิธีการประชุม ซึ่งเป็นระดมความคิดเห็นจากประธานสภานักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 คน เพื่อหาแนวคิดในการช่วยกันแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์             

 

            เด็กหญิงมธุรา เพ็งวงษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชบพิธ กล่าวว่า ตนเองได้มีโอกาสทำกิจกรรมรณรงค์กับเพื่อนในโรงเรียนให้กับชุมชนใกล้ๆ อยู่เสมอ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ อีกทั้งอยากมีส่วนช่วยให้คนในสังคมดีขึ้น ในวันนี้อยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนต่างโรงเรียนและนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาปรับใช้กับตนเองรวมถึงคนรอบข้าง โดยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่ให้เพื่อนๆ ในโรงเรียนมีความรู้มากขึ้นและระมัดตนเองไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

            แพทย์หญิงมาลิณี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นับเป็นมหันตภัยเงียบที่กำลังกัดกินประเทศชาติอย่างช้า จนคนในประเทศขาดการพัฒนาทำให้เกิดปัญหากับทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม ไม่ว่าจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ล้วนมีสาเหตุมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น กรุงเทพมหานครมีนโยบายต่างๆ และสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาด้วยตลอด ไม่ว่าจะเป็นโครงการโรงเรียนปลอดเหล้า วัดปลอดเหล้า มีการออกข้อระเบียบต่างๆ ในการกำหนดสถานที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และที่สำคัญเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังเป็นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่น เกิดการเลิกรา หย่าร้าง 

 

เยาวชนระดมสมองแก้ปัญหาน้ำเมา

 

“ดังนั้น เราทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ภายในโรงเรียนจะต้องช่วยกับแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ได้  โดยการเริ่มต้นจากตัวเรา ใช้ความรักเป็นเครื่องมือ รักลูก รักครอบครัว รักชุมชน รักสังคม รักประเทศชาติ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกิจกรรมครั้งนี้อาจเป็นเสียงเล็กๆ หากแต่จะเป็นอีกหลายความคิดเห็นเพื่อสะท้อนในมุมมองของพวกเราว่าหากจะแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นจะต้องทำอย่างนั้นบ้าง กรุงเทพมหานคร ก็ยินดีที่จะรับฟังข้อเสนอต่างๆ สู่การกำหนดเป็นนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองน่าอยู่เมืองสวรรค์ของคนกรุงต่อไป” พญ.มาลินี กล่าว

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 

update : 07-01-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ