เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ปี 2

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล


เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ปี 2 thaihealth


นับถอยหลังสู่งานมหกรรมพลังเยาวชน "พลังคุณค่าเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจแผ่นดินเกิด" โดยเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ปี 2


ห้องเรียนชุมชน…แหล่งเรียนรู้สัมพันธ์พี่-น้อง


จะทำอย่างไร..ให้น้องอ่านออกเขียน-เขียนได้?? โจทย์ท้าทายของน้องๆ เยาวชนจากโครงการชวนน้องน้องอ่านสานความรู้สู่มือน้อง ด้วยวัย และวุฒิภาวะที่ไม่หนีกันมาก ทำอย่างไรที่จะเรียกความน่าเชื่อถือ และความเกรงใจได้จากน้อง ๆ อาจดูยากในช่วงเริ่มต้น แต่เพราะสมาชิกบางคนในกลุ่มได้ผ่านกระบวนการการสร้างภาวะผู้นำมาแล้วจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษในปีแรก จึงทำให้เขาเลือกที่จะหยิบยกกระบวนการและวิธีการบางช่วงบางตอนที่ได้เรียนรู้ในครั้งนั้น มาประยุกต์และปรับใช้กับน้องๆ ในครั้งนี้ เกม – ขนม – ของรางวัล คือสิ่งจูงใจสำคัญ ที่จะพาให้น้องเข้ามาร่วมกิจกรรมกับพวกเธอ ถึงวันนี้น้องๆ อาจจะยังอ่านไม่คล่อง เขียนไม่เก่ง แต่ส่ิงหนึ่งที่พวกเธอได้ระหว่างทาง นั่นคือความสัมพันธ์ของพวกเธอและน้องๆ ในชุมชน


เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ปี 2 thaihealth


น้ำสมุนไพร…เชื่อมสัมพันธ์


หมู่บ้านหนองกอง ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ คือชุมชนเข้มแข็งแห่งหนึ่ง ที่สนับสนุนให้ลูกหลานเข้ามาทำกิจกรรมชุมชนและร่วมรับรู้ความเป็นไปของหมู่บ้านในเวทีประชุมร่วมกับผู้ใหญ่ ทำให้เด็กๆ มีความผูกพันกับบ้านเกิด กระทั่งอยากลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆ เพื่อบ้านเกิดด้วยต้นทุนของท้องถิ่น เมื่อพบว่าบ้านหลายหลังในชุมชนต่างมีสมุนไพร จึงคิดจะนำมาทำน้ำสมุนไพรเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่คนในชุมชน แต่ไม่ใช่แค่น้ำสมุนไพรธรรมดา เพราะผ่านกระบวนการคิด การทดลอง มาเป็นอย่างดี ให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด ด้วยหัวใจพลเมือง ที่อยากทำเพื่อส่วนรวม


เด็กแสนร่วมใจ…


เพราะต้นทุนของชุมชน คือ คือการเลี้ยงปลาดุก ทำขนม จึงทำให้เยาวชนจากบ้านแสนแก้วเลือกที่จะสานต่อ เป้าหมายหลักคือการสร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้กับเด็กและคนในชุมชน แต่สิ่งที่ได้ระหว่างทางที่มากกว่ารายได้ นั่นคือความสัมพันธ์ของคนสองวัย จากเดิมที่แทบจะไม่มีเวลาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน แต่เมื่อโครงการนี้เข้ามาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มกันของคนในหมู่บ้าน ในขณะที่แกนนำเองก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น จากเดิมที่อารมณ์ร้อน เมื่อได้ลงมือทำกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ ช่วยให้พวกเขานิ่งขึ้น มีระบบระเบียบมากขึ้น และที่สำคัญคือพวกเขาเหล่านี้รักและหวงแหนถิ่นเกิดของตนเองมากขึ้น


เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ปี 2 thaihealth


หม่องนี่…ศรีสะเกษ


อย่าลืมบอกต่อ…ใครมีพี่ชวนพี่ ใครมีน้องชวนน้อง จูงมือพ่อแม่ผู้ปกครองมาร่วมงาน มหกรรมพลังเยาวชน "พลังคุณค่าเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจแผ่นดินเกิด" เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ปี 2


ภายในกิจกรรม พบกับการแสดงหลากวัฒนธรรมของกลุ่มเยาวชนจากหลายชาติพันธุ์ เรียนรู้การทอผ้าไหมโซดละเว และการทอผ้าไหมลายลูกแก้ว จากน้องๆ เยาวชนในโครงการ ชมผลงานการจักสาน งานศิลปะของคนในจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งทอเสื่อ สานกระติ๊บ เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนดั้งเดิม ถิ่นฐานต้นกำเนิดของกลุ่มเยาวชน ที่พวกเขาทำการสืบค้นและรวบรวมเป็นหนังสือเล่มเล็ก มาทำความรู้จักสรรพคุณของพืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่คุณเคยรู้จัก


พร้อมถ่ายรูป ติดแฮชแท็ก #มูลนิธิสยามกัมมาจล #เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ลุ้นของรางวัลกับได้ในงาน "พลังคุณค่าเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจแผ่นดินเกิด" ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ปี2


 

Shares:
QR Code :
QR Code