เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ปี 2

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล


เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ปี 2 thaihealth


มหกรรมการเรียนรู้ “พลังคุณค่าเยาวชนพลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจแผ่นดินเกิด” เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ปี 2


ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการเรียนรู้เยาวชน "พลังคุณค่าเยาวชนรุ่นใหม่ฯ "ครั้งที่ 2 เนื่องด้วย มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขอนำส่งปฏิทินข่าวงานมหกรรมเยาวชนละอ่อนน่าน ปี 2 ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559


(สสส.) สนับสนุนศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ (สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น) ดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ได้มีการจัดงานมหกรรมแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 "พลังคุณค่าเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจแผ่นดินเกิด" เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้จากผลที่เกิดเป็นรูปธรรมจากการทำโครงการเพื่อชุมชนของกลุ่มเยาวชน ที่ร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองเยาวชนรุ่นใหม่ (ACTIVE CITIZEN) ในการพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นศรีสะเกษบนฐานพลังแห่งการตื่นรู้ และความรู้ภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสังคมเมืองศรีสะเกษให้น่าอยู่ ภายในงานพบกับเวทีเสวนา ในประเด็นผู้อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนพลเมือง นิทรรศการและผลงานจากคุณค่าการทำโครงการเพื่อชุมชน รวมถึงละครเวทีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จากเยาวชนทั้ง 16 โครงการ จำนวน 129 คน โดยมี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วยเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมเมืองศรีสะเกษเข้าร่วมงาน ในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ณ ลานกิจกรรมถนนคนเดิน และโรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.scbfoundation.com

Shares:
QR Code :
QR Code