เยาวชนนครนายกรับเกียรติบัตรเชิดชูนักรณรงค์ลด ละ เลิกเหล้า

เยาวชนรณรงค์งดเหล้านครนายก รับเกียรติบัตรเชิดชูในฐานะนักรณรงค์ให้ประชาชน ลด ละ เลิกเหล้า เพื่อสุขภาพของประชาชน ชุมชน ในงาน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่สุขภาวะชุมชน บนเส้นทางแห่งนวตกรรม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ลดภาวะโรคเรื้อรังของชุมชน

เยาวชนนครนายกรับเกียรติบัตรเชิดชูนักรณรงค์ลด ละ เลิกเหล้า

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก นำโดย นายชัยพร ทวีวงษ์ ผู้ประสานงาน พร้อมเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก เข้ารับใบประกาศเกียรติบัตรจาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก นายแพทย์แสวง หอมนาน ภายในงาน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่สุขภาวะชุมชน บนเส้นทางแห่งนวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ลดภาวะโรคเรื้อรังของชุมชน จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ณ วังยาวริเวอร์โซด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จากการที่เครือข่ายและเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก ได้พยายามรณรงค์ให้ประชาชน ลด ละ เลิกเหล้า เพื่อสุขภาพของประชาชน ชุมชน 

เยาวชนนครนายกรับเกียรติบัตรเชิดชูนักรณรงค์ลด ละ เลิกเหล้า

ภายในงานเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า ได้จัดทำเข็มกลัดรณรงค์งดเหล้า แจกเอกสาร สร้างการมีส่วนร่วมรณรงค์งดเหล้า และเผยแพร่ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งเป็นข้าราชการสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร หน่วยราชการ และประชาชนทั่วไป ประมาณ 300 คน
 

เรื่อง: สิทธิพจน์ อ้นฟัก
ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.นครนายก

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ