เยาวชนงดเหล้า เข้าค่ายคุณธรรม

/data/content/25557/cms/e_acfhiqvy1568.jpg


          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก ประสานพลัง โครงการ ค่ายคุณธรรม  ณ  ศาลาฟังธรรม วัดป่าศรีถาวนนิมิต  ต.หนองแสง  อ.ปากพลี  จ.นครนายก  ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม  2557  โดยมี นายธีรภัทร   อดิเทพสถิต นายอำเภอปากพลี เป็นประธาน และวิทยากรพิเศษ


 /data/content/25557/cms/e_bejlnsvwy589.jpg


          กิจกรรมการอบรมค่ายคุณธรรม  ประกอบด้วย ฐานความรู้ยาเสพติด เพศศึกษา พัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง  ฟังธรรม ตักบาตรยามเช้า โดยมีวิทยากรจาก สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก  พมจ.นครนายก สำนักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลปากพลี สถานีตำรวจภูธรปากพลี และนาหินลาด และเครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก ซึ่งมีทั้งความสนุกสนาน ความรู้ และการสร้างเครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า ให้มีความเข้มแข็งต่อไป


 


          ที่มา : ชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด จังหวัดนครนายก


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code