เยาวชนงดเหล้านครนายก ร่วมใจช่วยงานกาชาด

เครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก ร่วมแรงร่วมใจช่วยกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก

เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า ได้เฝ้าระวัง รณรงค์ งดเหล้า – บุหรี่ ภายในงาน และจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนที่มาเที่ยวงาน รวมถึงบริการน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนที่มาเที่ยวงาน มีความสนุกสนาน ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ตลอดงาน

ในการทำงานครั้งนี้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและดูแลการทำงานของเยาวชนโดย นายธีรภัทร อดิเทพสถิต นายอำเภอปากพลี และยังได้รับกำลังใจจากนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง “สดใส รุ่งโพธิ์ทอง” ได้ชื่นชมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ และทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

สำหรับงานกาชาดจังหวัดนครนายก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ตุลาคมถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

  

 

ที่มา : เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้านครนายก โดยจีรยุทธิ์   นุ่มนวล

 

Shares:
QR Code :
QR Code