เมื่อเด็กโกหก และลักขโมย

ที่มา : เคล็ดลับปรับพฤติกรรมสร้างนิสัยลูก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


เมื่อเด็กโกหก และลักขโมย thaihealth


การพูดโกหกหรือลักขโมยของเด็กจัดอยู่ในพฤติกรรมเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยสำคัญโดยมากมาจากการปกป้องตัวเอง  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเรียกร้องความสนใจ ดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยให้เด็กมีพฤติกรรมเช่นนี้นาน ต้องรีบจัดการโดยเร็ว โดยลองใช้วิธีเหล่านี้


1. พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกเข้าใจว่า การโกหกและการขโมยเป็นพฤติกรรมไม่ดี ไม่เป็นที่   ยอมรับของครอบครัวและสังคม 


2. พ่อแม่ควรยืนยันและทำให้เด็กมั่นใจว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นมีทางออก เพียงนำปัญหา มาบอกกันและช่วยกันแก้ 


3. หลีกเลี่ยงการลงโทษรุนแรง แต่พูดคุยกันอย่างเข้าใจด้วยเหตุและผลเด็กพูดโกหกหรือลักขโมย

Shares:
QR Code :
QR Code