เมื่อลูกปลื้มนักร้องต่างชาติ

ที่มา : หนังสือผู้ใหญ่เปิดใจ ลูกหลาน (รัก) ปลอดภัย โดยโครงการคุยเปิดใจ รักปลอดภัย มูลนิธิแพธทูเฮลท์


เมื่อลูกปลื้มนักร้องต่างชาติ thaihealth


แฟ้มภาพ


                ลองนึกย้อนถึงสมัยที่พ่อแม่เป็นวัยรุ่น ว่าคุณหลงใหลได้ปลื้มดารา นักร้องคนไหนบ้างและในเวลานั้น ความรู้สึกเป็นเช่นไร การแสดงออกของคุณต่อคนที่คุณหลงใหลเป็นอย่างไร ลูกวัยรุ่นของคุณก็คงรู้สึกไม่ต่างกันนัก เพียงแต่นักร้องที่เขาชื่นชอบเป็น ชาวญี่ปุ่น เกาหลี


                การที่คุณได้ทบทวนถึงความรู้สึกของตนเองในสมัยวัยรุ่น จะช่วยให้คุณเข้าใจความรู้สึกของลูกมากขึ้น เมื่อไม่ด่วนนำความคิดของตนเองไปตัดสินความคิดของลูก ก็จะช่วยให้คุณใจเย็น และรับฟังลูกมากขึ้น


                ลองมองหาจุดเด่นของชาตินั้นๆ เพื่อนำมาใช้เป็นหัวข้อในการพูดคุยกับลูก เพื่อช่วยให้ลูกได้ยินคุณพูดบ้าง เช่น การดึงข้อดีของคนญี่ปุ่นมาพูดในแง่ความขยัน ความมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เป็นต้น


                ลองเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส เช่น หากลูกอยากจะไปดูคอนเสิร์ตของนักร้องวงโปรด คุณก็สร้างข้อตกลงว่า “ถ้าเทอมนี้เรียนได้เกรดดี” (ควรระบุว่าคุณต้องการเห็นคะแนนลำดับเท่าไหร่ของลูก) ลูกมีความประพฤติดี (ควรระบุความคาดหวังของคุณ ต่อพฤติกรรมของลูกอย่างชัดเจน เช่น ใช้เงินพอตามที่คุณให้โดยไม่ขอเพิ่ม กลับบ้านตรงเวลาทุกวัน ช่วยงานบ้านอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น) แล้วพ่อกับแม่จะให้เงินไปซื้อตั๋วดูตามที่ลูกต้องการ

Shares:
QR Code :
QR Code