เมื่อผู้หญิงสูบบุหรี่จะส่งผลเสียอย่างไร

สารพัดโรครุมเร้าแน่

 

                                                   เมื่อผู้หญิงสูบบุหรี่จะส่งผลเสียอย่างไร

 

·  ผู้หญิงสูบบุหรี่มีแต่โรครุมเร้า

 

·  ผู้หญิงสูบบุหรี่อวัยวะทั้งภายนอกและภายในจะแก่ก่อนวัยกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่เฉลี่ยเป็นเวลา 10 ปี

 

·  ผู้หญิงที่สูบบุหรี่ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 10 เท่า

 

·  ผู้หญิงที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงขึ้นอย่างมาก โดยพบว่า ผู้หญิงที่สูบบุหรี่จะเกิดอาการหัวใจล้มเหลวมากกว่าผู้หญิงที่ไม่สูบบุหรี่ 2-6 เท่า และมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจวายกะทันหันเพิ่มขึ้น 20 เท่า และความเสี่ยงนี้จะทวีขึ้นตามจำนวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน

 

·  ผู้หญิงที่สูบบุหรี่จะมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกสูงกว่าผู้หญิงทั่วไปถึง 4 เท่า เพราะการสูบบุหรี่ ทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายลดลง มีผลให้เกิดการติดเชื้อไวรัสแปปปิวโลมาได้ง่าย ซึ่งปากมดลูกที่ติดเชื้อไวรัสนี้ จะมีอัตรากลายเป็นมะเร็งปากมดลูก

 

·  ผู้หญิงที่สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ หรือผู้ที่เลิกสูบบุหรี่แล้วถึงร้อยละ 25 เพราะการสูบบุหรี่ทำให้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งมีหน้าที่ในการป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมลดลง ทำให้เกิดมะเร็งเพิ่มขึ้น

 

·  ผู้หญิงที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เพิ่มขึ้นมากกว่าผู้หญิงทั่วไปอีก 1 เท่า เพราะนิโคตินไปทำลายกล้ามเนื้อที่ควบคุมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ ดังนั้น เมื่อสูบบุหรี่เข้าไปจะทำให้กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะอ่อนตัวลง ผู้ที่สูบบุหรี่จึงมีโอกาสกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

 

·  ผู้หญิงที่สูบบุหรี่และรับประทานยาคุมกำเนิดเป็นประจำ มีโอกาสเกิดอาการเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันหรือหัวใจวายสูงขึ้น 39 เท่า และมีอัตราการตายมากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ที่กินยาคุมกำเนิดถึง 3 เท่าตัว เพราะการสูบบุหรี่ทำให้ร่างกายได้รับสารพิษที่ทำปฏิกิริยากับยาคุมกำเนิด มีผลให้เลือดแข็งตัวง่ายขึ้น และเกิดการอุดตันของหลอดเลือดง่ายขึ้น โดยเฉพาะเส้นเลือดที่จะเลี้ยงหัวใจและสมอง สำหรับผู้หญิงที่ใช้ห่วงคุมกำเนิด ก็จะมีโอกาสที่เสี่ยงต่อการอักเสบของอุ้งเชิงกรานมากขึ้น

 

 

 

 

 

 

ที่มา: มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

Update: 31-05-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

Shares:
QR Code :
QR Code