‘เมืองย่าโม’ เมืองแห่งรอยยิ้ม ขจัดปัจจัยเสี่ยง

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ไทยโพสต์


'เมืองย่าโม' เมืองแห่งรอยยิ้ม ขจัดปัจจัยเสี่ยง thaihealth


สร้าง'เมืองย่าโม' เป็นเมืองแห่งรอยยิ้ม ขจัดปัจจัยเสี่ยง 'เหล้า-บุหรี่-สื่อไม่เหมาะสม'


นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานรวมพลัง "โคราชเมืองสร้างสรรค์ โคราชยิ้ม เมืองน่าอยู่" โดยมีเครือข่ายเยาวชนโคราชยิ้ม เครือข่ายชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีภาคประชาสังคม มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงประชาชนเข้าร่วมที่ Art Gallery ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา


ภายในงานรวมพลัง "โคราชเมืองสร้างสรรค์ โคราชยิ้ม เมืองน่าอยู่" มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ขบวนเด็กเยาวชนส่งเสียงถึงผู้ใหญ่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ เสวนาเด็กเล่าเรื่อง ชีวิตเสี่ยงๆ ช่วยกันเปลี่ยนให้สร้างสรรค์ เปิดForum เติมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ เหล้าพนัน เปิดลานยิ้ม (เดิ่นยิ้ม) ได้เล่น ได้เรียนรู้ ได้สร้างสรรค์ งานศิลปะ ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำขนมพื้นบ้าน ของเล่นพื้นถิ่นและการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ฯลฯ


โดย "นายวิเชียร จันทรโณทัย" ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ปัจจุบันคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน ตกอยู่ท่ามกลางสภาวะเสี่ยง มีสภาพแวดล้อมที่น่าห่วง มีพื้นที่ในชุมชนที่ไม่ปลอดภัยบางพื้นที่ถูกทิ้งรกร้าง ถนนสกปรก ขยะลำคลองเน่าเหม็นส่งกลิ่น ซอยมืดเปลี่ยวบางพื้นที่เป็นจุดมั่วสุม วงเหล้า วงพนันยาเสพติด มีความรุนแรงอยู่ในพื้นที่ ขาดพื้นที่สร้างสรรค์ ขาดพื้นที่เล่น พื้นที่รวมกลุ่มของคนในชุมชน ต่างคนต่างอยู่ เด็กเยาวชนต้องใช้ชีวิตท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงยาเสพติด เหล้า บุหรี่ การพนัน การใช้ความรุนแรง สื่อไม่สร้างสรรค์


"สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับเด็กเยาวชนให้มีส่วนร่วมมีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์แสดงออกให้ได้ดีที่สุดเพราะคนกลุ่มนี้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติ และนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาได้ ดังนั้นต้องส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างทักษะภูมิคุ้มกัน ทักษะการรู้เท่าทัน มีความใส่ใจต่อชุมชน สังคมและประเทศนำไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กเยาวชนชุมชน เมือง สังคม ลดปัจจัยเสี่ยง เปลี่ยนพื้นที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่สำคัญต้องส่งเสริมศักยภาพในตัวเด็กเยาวชน ให้เป็นพลเมือง เป็นนักสื่อสารปฏิบัติการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ชุมชนสังคม" นายวิเชียร กล่าว


'เมืองย่าโม' เมืองแห่งรอยยิ้ม ขจัดปัจจัยเสี่ยง thaihealth


ด้าน "น.ส.ปรัชทิพา หวังร่วมกลาง" ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา กล่าวว่า ปัญหาที่ผ่านมาคือเด็กเยาวชนขาดพื้นที่ ขาดการรวมกลุ่มทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ขาดการส่งเสริมสนับสนุนอย่างเข้าใจ สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาสร้างสรรค์เด็กเยาวชนอยู่ลำพัง อยู่กับกลุ่มเพื่อนหลายคนโดดเดี่ยว ทำให้พฤติกรรมเข้าถึงปัจจัยเสี่ยงได้ง่าย ทั้งดื่มเหล้า สูบบุหรี่เสพยาเสพติด แว้นกลางคืน การแชตติดเกม การเสี่ยงโชค ซึ่งเด็กที่อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมเหล่านี้ หากเขาได้มีโอกาสทำกิจกรรมสร้างสรรค์ มีพื้นที่มีส่วนร่วมกับชุมชน ก็จะเกิดความภูมิใจเห็น คุณค่าในตัวเอง และมีกำลังใจทำในสิ่งดีๆ


"สิ่งที่เด็กเยาวชนควรได้รับ คือการเข้าถึงปัจจัยด้านบวก ทั้งการสร้างภูมิรู้ ภูมิปัญญา ส่งเสริมวิชาชีวิต และวิชาทางสังคม รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญต้องเพิ่มพื้นที่และสื่อสร้างสรรค์ ให้เด็กเยาวชนได้เข้าถึงมากขึ้น และกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นการร่วมขับเคลื่อน ให้โคราชเป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์ เมืองแห่งรอยยิ้ม และเชื่อว่าจะเป็นการช่วยขยับสานต่อไปยังท้องถิ่นอื่นๆนำแนวคิดนี้ไปผลักดันให้เกิดพื้นที่แห่งความสุขสำหรับคนทุกเพศทุกวัย สำคัญที่สุดคือการมุ่งให้เห็นคุณค่าในตัวเองของเด็ก เยาวชน" น.ส.ปรัชทิพา กล่าว


ขณะที่ "นายกฤตยชญ์ ทุ่งกระโทก" แกนนำเยาวชนสารภี เครือข่ายโคราชยิ้ม กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ เครือข่ายเยาวชน กว่า 100 คน ได้จัดเวทีระดมความคิดเห็น พร้อมเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ โดยสิ่งที่เครือข่ายเด็กเยาวชนอยากให้ใส่ใจและไม่มองข้าม คือ การให้ความรู้เรื่องการเท่าทันสื่อ สื่อสารและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ มีสื่อดีที่หลากหลายสร้างสรรค์สื่อภูมิปัญญาให้มีชีวิต ลดพื้นที่เสี่ยงเกิดพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน และพื้นที่สาธารณะ เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ เข้าถึงและเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ปกป้องเด็กเยาวชนจากปัจจัยเสี่ยง บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการจัดโซนนิ่งร้านเหล้ารอบสถานศึกษา ควรให้ร้านเหล่านี้ห่างออกไปไม่ต่ำกว่า 500 เมตร


"อยากให้ผู้ใหญ่เห็นถึงพลังของเด็กๆ เห็นความร่วมไม้ร่วมมือของพวกเราที่อยากมีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง อยากเห็นเมืองโคราชและทุกๆจังหวัดเกิดมาตรการส่งเสริมสังคม มีพื้นที่และสื่อสร้างสรรค์ สู่กลไกชุมชน ท้องถิ่น และนโยบาย ทำให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย พื้นที่สร้างสุข และเป็นพื้นที่แห่งรอยยิ้ม" นายกฤตยชญ์ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code