เมนูผักผลไม้ 5 สีไอเดียดีที่ รร.บ้านอ่าวลึก

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทย


เมนูผักผลไม้ 5 สีไอเดียดีที่ รร.บ้านอ่าวลึก  thaihealth


เมนูผักผลไม้ 5 สีไอเดียดีที่ รร.บ้านอ่าวลึก สร้างแรงจูงใจ 'กินผัก'ปลูกฝังให้เยาวชน


สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับโรงเรียนอ่าวลึก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึกจ.กระบี่จัดทำ "โครงการ 5 มหัศจรรย์เส้นทางฝันเด็กอ่าวลึกสุขภาพดี" เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักการรับประทานผักและผลไม้ตั้งแต่วัยเยาว์ เสริมสร้างสุขนิสัยการรับประทานถูกหลักโภชนาการทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน


ครูนัยนา บุตรสมัน ผู้รับผิดชอบโครงการเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเด็กนักเรียนมีนิสัยไม่ชอบรับประทานผัก จึงต้องการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนให้หันมาทานผักผลไม้ให้มากขึ้น โดยขอความร่วมมือจากครูสำรวจแต่ละห้องเรียนว่า มีนักเรียนที่ไม่กินผักกี่คน และกินผักบางประเภทกี่คน เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนหาหนทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพของนักเรียน จากนั้นก็จัดประชุมโดยชวนทุกภาคส่วนในโรงเรียนและผู้ปกครองมาช่วยกันทำให้เด็กๆ หันมารับประทานผักและผลไม้ในแต่ละมื้ออาหารให้มากขึ้นเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ


"โครงการ  5 มหัศจรรย์ฯ เน้นการสร้างแรงจูงใจให้เด็กนักเรียนหันมารับประทานผักและผลไม้ นำเอาสีสันของพืชผัก ผลไม้ 5-6 สี มาดึงดูดความสนใจแต่หัวใจหลักคือการปรับเปลี่ยนให้เด็กๆ ได้รับประทานอาหารครบหมวดหมู่ตามหลักโภชนาการในมื้ออาหารกลางวัน ด้วยกิจกรรมหลากหลายประเภท ตั้งแต่การให้แกนนำนักเรียนจัดรายการเสียงตามสาย การชั่งเศษอาหาร การปรับเปลี่ยนทัศนคติแม่ครัวในการประกอบอาหารโดยให้เล็งเห็นความสำคัญในการทำให้เด็กๆ กินผัก" ครูนัยนา ระบุ


นอกจากนี้ยังมีการเชิญชวนผู้ปกครองเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนโดยเน้นในเรื่องการสนับสนุนให้บุตรหลานได้รับประทานผักและผลไม้ จัดทำ "โครงการพ่อแม่ปลูกลูกดูแล" ชวนผู้ปกครองมาปลูกต้นกล้วยในโรงเรียน โดยเด็ก ป.5  ทุกคนจะมีต้นกล้วยเป็นของตัวเองนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมมหกรรมกินผัก "สเปเชียลเดย์" โดยมีการออกร้านทำอาหารต่างๆ ที่มีผักเป็นวัตถุดิบเพื่อสร้างแรงจูงใจในการรับประทานผักและผลไม้ให้กับเด็กๆ


การจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการบริโภคผักและผลไม้ในโรงเรียน ขณะเดียวกันก็ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองควบคู่กันไป ทำให้ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยหันมารับประทานผักและผลไม้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการปูทางสร้างสุขนิสัยในการรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ ในระยะยาว

Shares:
QR Code :
QR Code