เภสัชอาสาฯเยือนมติชน ชวนกันสุขภาพดี ลด ละ เลิก เหล้า-บุหรี่

เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ บุกมติชน หวังสร้างเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสร้างเสริมสุขภาพ ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ครั้งนี้มีผู้สนใจขอรับบริการเลิกบุหรี่ถึง 20 คน

เภสัชอาสาฯเยือนมติชน ชวนกันสุขภาพดี ลด ละ เลิก เหล้า-บุหรี่ มีผู้ขอรับให้บริการเลิกบุหรี่ จำนวนทั้งสิน 20 คน
มีผู้ขอรับให้บริการเลิกบุหรี่ จำนวนทั้งสิน 20 คน
มีผู้ขอรับให้บริการเลิกบุหรี่ จำนวนทั้งสิน 20 คน

มีผู้ขอรับให้บริการเลิกบุหรี่ จำนวนทั้งสิน 20 คน

 ครั้งนี้มีมีผู้ขอรับให้บริการเลิกบุหรี่ จำนวนทั้งสิน 20 ค
 

เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ณ บริษัท มติชน ถ.วิภาวดี-รังสิต เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสัญจร เพื่อพัฒนาสถานประกอบการเสริมสร้างสุขภาพขึ้น ด้วยการสร้างเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสร้างเสริมสุขภาพ ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ

เภสัชอาสาฯเยือนมติชน ชวนกันสุขภาพดี ลด ละ เลิก เหล้า-บุหรี่ เภสัชอาสาฯเยือนมติชน ชวนกันสุขภาพดี ลด ละ เลิก เหล้า-บุหรี่

โดยเป้าหมายต้องการเปิดโอกาสให้ พนักงานที่ต้องการ ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ(บุหรี่/เหล้า) ทั้งนี้ เครือข่าย คภยส. ได้ออกหน่วยเภสัชอาสา เพื่อคอยให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ โดยมีผู้ขอรับให้บริการเลิกบุหรี่ จำนวนทั้งสิน 20 คน

ที่มา: เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ

Shares:
QR Code :
QR Code