เพื่อนแท้ร่วมทาง Road Safety

เพื่อนแท้ร่วมทางบุรุษไปรษณีย์1

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมจัดงานแคมเปญ “เพื่อนแท้ร่วมทาง Road Safety” เพื่อสร้างการรับรู้และแนวทางปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัยให้กับบุรุษไปรษณีย์ นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จากข้อมูล 3 ฐาน ปี 2564 ไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากถึงกว่า 16,000 คน ซึ่งอุบัติเหตุเหล่านี้เกิดจาก 3 สาเหตุหลัก คือ คน ยานพาหนะ ถนนและสภาพแวดล้อม ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกในช่วงตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564 3 เดือน พบว่า ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุจราจรมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ 7,496 คัน และในภาพรวมของประเทศ รถจักรยานยนต์ถือเป็นยานพาหนะที่คนไทยใช้มากที่สุด กว่า 20 ล้านคัน ซึ่งยานพาหนะของบุรุษไปรษณีย์ก็เป็นรถจักรยานยนต์ จึงได้จัดแคมเปญ เพื่อให้บุรุษไปรษณีย์ เป็นต้นแบบของการขับขี่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสีย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=311274

Shares:
QR Code :
QR Code