เพื่อนอาสา VOLUNTEER DIALOGUE ครั้งที่ 71

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ Local Press Release 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ newsplus.co.th


เพื่อนอาสา VOLUNTEER DIALOGUE ครั้งที่ 71 thaihealth


สสส.และธนาคารจิตอาสา ขอเชิญทุกท่านมาเปิดโอกาสให้กับตนเอง ด้วยการมาแบ่งปันเรื่องราว และประสบการณ์ชีวิต“เพื่อนอาสา VOLUNTEER DIALOGUE ครั้งที่ 71”


สสส.และธนาคารจิตอาสา ขอเชิญทุกท่านมาเปิดโอกาสให้กับตนเอง ด้วยการมาแบ่งปันเรื่องราว และประสบการณ์ชีวิต รวมถึงเรียนรู้จากเพื่อนๆ ของเราในงาน "เพื่อนอาสา VOLUNTEER DIALOGUE ครั้งที่ 71" จัดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมทักษะการรับฟังที่จะเอื้อให้จิตอาสาเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้นเวลาที่ออกไปมีประสบการณ์ตรงในงานอาสา พร้อมเรียนรู้ทักษะการสื่อสารผ่านกระบวนการ "สุนทรียสนทนา" (Dialogue) รู้จักการรับฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) ลองทำและฝึกฝนการสื่อสารด้วยกัน ให้ได้มองเห็น รู้จักและเข้าใจตนเอง เข้าใจคนรอบข้างในชีวิตเรา รวมถึงเป็นฐานในการฝึกตนให้มีความสุขมากขึ้น พร้อมได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ธนัญธร เปรมใจชื่น อาจารย์จากองค์กรของขวัญแห่งปัจจุบันขณะ (Seven presents) ผู้จัดกระบวนการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญามากว่า 15 ปี มาเป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.00 ณ บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน ซ.ศาลาแดง 2


สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ www.jitarsabank.com

Shares:
QR Code :
QR Code