เพื่อนอาสา Volunteer Dialogue ครั้งที่ 12

featured

เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ธนาคารจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมเพื่อนอาสา Volunteer Dialogue ครั้งที่ 12 เพื่อนอาสา เรียนรู้ทักษะการสื่อสารเพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น ดูแลความสัมพันธ์ทั้งในงานอาสาและชีวิตประจำวัน ด้วยกระบวนการ “สุนทรียสนทนา?” เป็นประโยชน์ทั้งต่อกิจกรรมอาสา และยิ่งเป็นประโยชน์มากเมื่อใช้กับคนที่เรารัก นำกิจกรรมโดย อ.น้อง-ธนัญธร เปรมใจชื่น ณ ชั้น 2 บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน ซ.ศาลาแดง 2 (BTS ศาลาแดง หรือ MRT สีลม)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www4.thaihealth.or.th/healthcontent/special_report/35761

Shares:
QR Code :
QR Code