เพื่อนอาสา ครั้งที่ 26 ฝึกฝนทักษะการสื่อสารเพื่อความเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง ในกระบวนการ "สุนทรียสนทนา"

เพื่อนอาสา ครั้งที่ 26
จัดโดย : ธนาคารจิตอาสา
แต่ละครั้งที่ “Like” ใจเราตัดสินอะไรบ้าง แต่ละครั้งที่ “ฟัง” เราคิดอะไรล่วงหน้าหรือเปล่า ฝึกฝนทักษะการสื่อสารเพื่อความเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง ในกระบวนการ “สุนทรียสนทนา” (Bohm Dialogue)
รูปแบบกิจกรรม
เป็นการฝึกฝนทักษะการสื่อสาร ฝึกการรับฟังอย่างลึกซึ้ง ได้พบประสบการณ์ตรง ชวนทุกคนร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราว แบ่งปันประสบการณ์ในชีวิต ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนค่ะ เราเชิญ อ.น้อง (ธนัญธร เปรมใจชื่น) มาเป็นวิทยากรค่ะ
วัน : เสาร์ที่ 13 กันยายน 57
เวลา : 09:00 น. – 12:00 น.
สถานที่ : บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน ซ.ศาลาแดง 2 (อยู่ฝั่งเดียวกับ สีลมคอมเพล็กซ์)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : [email protected]
link : http://jitarsabank.com/event/view/980
ที่มา : ธนาคารจิตอาสา

เพื่อนอาสา ครั้งที่ 26

ฝึกฝนทักษะการสื่อสารเพื่อความเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง ในกระบวนการ “สุนทรียสนทนา”

จัดโดย ธนาคารจิตอาสา

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 57 เวลา : 09:00 น. – 12:00 น.

บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน ซ.ศาลาแดง 2 (อยู่ฝั่งเดียวกับ สีลมคอมเพล็กซ์)

แต่ละครั้งที่ “Like” ใจเราตัดสินอะไรบ้าง แต่ละครั้งที่ “ฟัง” เราคิดอะไรล่วงหน้าหรือเปล่า ฝึกฝนทักษะการสื่อสารเพื่อความเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง ในกระบวนการ “สุนทรียสนทนา” (Bohm Dialogue)

รูปแบบกิจกรรม

เป็นการฝึกฝนทักษะการสื่อสาร ฝึกการรับฟังอย่างลึกซึ้ง ได้พบประสบการณ์ตรง ชวนทุกคนร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราว แบ่งปันประสบการณ์ในชีวิต ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนค่ะ เราเชิญ อ.น้อง (ธนัญธร เปรมใจชื่น) มาเป็นวิทยากรค่ะ

สอบถามรายละเอียดได้ที่

[email protected]

link : http://jitarsabank.com/event/view/980

ที่มา : ธนาคารจิตอาสา

Shares:
QR Code :
QR Code