“เพื่อนหญิง”วอนป้องกันครูถูกละเมิด

เรียกร้อง ศธ.มีระบบคุ้มครอง

 

           เรียกร้องให้  ศธ.มีระบบคุ้มครองผู้เสียหายในกรณีความผิดทางเพศที่ร้องเรียนในสถาบันการศึกษาอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อครู นักเรียน ผู้เสียหายมากกว่าชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา

 

“เพื่อนหญิง”วอนป้องกันครูถูกละเมิด

 

          เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มูลนิธิเพื่อนหญิง พร้อมด้วยเครือข่ายผู้ชายเลิกเหล้า เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อเรียกร้องให้ ศธ.ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสถานศึกษา และยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในชุมชน โดยนายสุชาติ ตระกูลหูทิพย์ ผู้ประสานงานโครงการสนับสนุนเครือข่ายชุมชน มูลนิธิเพื่อนหญิง กล่าวว่า ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษามีทุกปี เมื่อเกิดเหตุหลายโรงเรียนพยายามทำให้เรื่องเงียบหาย โดยไม่มีกลไกให้ความเป็นธรรม มีการช่วยเหลือครูที่กระทำผิดสูง จึงขอเรียกร้องให้ ศธ.มีระบบคุ้มครองผู้เสียหายในกรณีความผิดทางเพศที่ร้องเรียนในสถาบันการศึกษาอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อครู นักเรียน ผู้เสียหายมากกว่าชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา

 

          นายพิเชษฐ์ อดุลย์เศรณี แกนนำเครือข่ายผู้ชายเลิกเหล้าฯ กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้ ศธ.นำกฎสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.2553 มาปรับใช้ร่วมกับกฎของ ศธ. พร้อมทั้งเร่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างหญิงกับชาย

 

          ด้านนายชินวรณ์ กล่าวว่า ตนยินดีรับข้อเรียกร้องไปขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ยืนยันว่าตนไม่มีนโยบายปกป้องคนที่กระทำผิด และพร้อมที่จะร่วมผลักดันกฎหมายความเสมอภาคระหว่างชายหญิง 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

 

update : 18-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code