“เพื่อนช่วยเพื่อน” ช่วยคนชราถูกทอดทิ้ง

          สสส.สานต่อกิจกรรมสร้างกำลังใจผู้สูงอายุ หนุนโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ช่วยคนชราถูกทอดทิ้ง


/data/content/25428/cms/e_bfiprsz13568.jpg


          นางธิดา ศรีไพพรรณ เลขาธิการสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการแผนงานผู้สูงอายุฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในปัจจุบันยังแสดงให้เห็นว่ามีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยถูกทอดทิ้ง ถูกทำร้ายด้วยความรุนแรง โดยเฉพาะในสังคมเมือง ที่ผู้สูงอายุมีแนวโน้มคุณภาพชีวิตต่ำ


          ทั้งนี้นอกจากเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องปรับทัศนคติและร่วมมือเตรียมความพร้อมประเทศสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว สสส.ยืนยันจะสนับสนุนเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุทั่วประเทศทำกิจกรรมที่เกิดเครือข่ายให้ผู้สูงอายุ มีชีวิตอยู่อย่างไม่สิ้นหวังต่อไป อาทิ การสร้างชมรมร่วมดูแลสุขภาพ การพบแพทย์ที่ถูกต้องเหมาะสม การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างหารายได้ประกอบอาชีพเสริม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น


          นางธิดา กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 50 จนถึงปัจจุบัน สภาผู้สูงอายุฯ และ สสส. ได้ดำเนินโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” กว่า120โครงการทั่วประเทศ บนพื้นฐานหลักคิดที่ว่า ไม่มีใครที่รู้ความต้องการของผู้สูงอายุเท่าผู้สูงอายุด้วยกันเอง ซึ่งโครงการได้รับการร่วมมืออาสาสมัครในชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นักเรียนในนามอาสาสมัครเยาว์วัยใส่ใจผู้สูงอายุ (อผส.น้อย) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น


          โดย สสส.จะให้องค์ความรู้และงบประมาณทำกิจกรรมพร้อมลงพื้นที่เปิดเวทีสรุปบทเรียน ซึ่งผลลัพธ์จากการทำกิจกรรมที่ผ่านมา ได้ทำให้ผู้สูงอายุที่เคยสิ้นหวังมีกำลังใจจะต่อสู้ชีวิต มีการรวมกลุ่มพึ่งพากันและกันและขอร่วมกิจกรรมมากขึ้น ทั้งนี้ชมรมผู้สูงอายุที่สนใจสามารถรับรายละเอียดได้ที่สภาผู้สูงอายุฯ และ สสส.


          “ข้อเท็จจริง ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการเหลียวแล และถูกกระทำ การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุที่โครงการทำจึงต้องทำอย่างต่อเนื่อง และเข้มข้นอื่น ผู้สูงอายุเองก็ต้องเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อให้การมีชีวิตอยู่ยังมีความหวัง ใช้เวลาที่มีดูแลสุขภาพ ทำกิจกรรมที่จะพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ สร้างเครือข่ายสูงอายุแบบเพื่อนช่วยเพื่อน”นางธิดากล่าว


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code