เพิ่มเจลล้างมือตลาด-ชุมชน-แคมป์ ป้องกันโควิด

ที่มา : ข่าวสด


เพิ่มเจลล้างมือตลาด-ชุมชน-แคมป์ ป้องกันโควิด thaihealth


แฟ้มภาพ


เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนแออัด หลังพบมีการสวมหน้ากากอนามัย แต่ต้องเพิ่มแอลกอฮอล์เจลล้างมือ


 


พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการลงไปดูมาตรการในพื้นที่ชุมชนแออัด พบว่ามีการสวมหน้ากากผ้าเกือบร้อยละ 90 ในการป้องกันโรคโควิด-19 แต่ควรเพิ่มแอลกอฮอล์เจลล้างมือ เพราะการเข้าถึงยังยาก


ส่วนที่พักคนงานก่อสร้างนั้น ต้องดูเรื่องความสะอาดทั้งพื้นที่อยู่อาศัย และพื้นที่ส่วนกลางต้องมีพื้นที่ล้างมือได้บ่อยๆ มีแอลกอฮอล์เจลมากขึ้น มีการคัดกรองอาการคล้ายสถานที่ทำงาน ส่วนตลาดนั้นต้องทำจุดเข้า-ออกชัดเจน จุดทางเข้าให้มีที่ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ขณะที่กรมอนามัยกำลังร่วมกับเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษกทำอ่างล้างมือใช้เท้าเหยียบได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้มือเปิด-ปิดวางไว้หน้าตลาด


 

Shares:
QR Code :
QR Code