เพิ่มสุขภาวะที่ดีแก่พระสงฆ์ เป็นต้นแบบเยาวชน


ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

หนุน สสส. รณรงค์สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีแก่พระสงฆ์ ในโครงการ “สงฆ์ไทยไกลโรค” ย้ำพระสงฆ์จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน

น.ส.จุไรรัตน์ แสงบุญนำ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการสร้างเสริมสุขภาวะพระสงฆ์และวัด เนื่องจากมีงานวิจัยของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2554 พบว่าวัด 30,000 วัด มีพระภิกษุ 291,116 รูป สามเณร 70,408 รูป มีพระติดบุหรี่มากถึง 43.1% ซึ่งติดก่อนบวช

อย่างไรก็ตามตนเสนอว่า ศธ.ได้เชิญพระสงฆ์มาสอน ศีลธรรมให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งพระสงฆ์จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน จึงควรสนับสนุนให้มีการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีแก่พระสงฆ์ เพราะบุหรี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของยาเสพติดได้ ซึ่งที่ประชุมให้ สสส.รณรงค์อย่างจริงจัง โดยบูรณาการเรื่องนี้ไว้ในโครงการ “สงฆ์ไทยไกลโรค” ซึ่งจะเป็นการพัฒนาชุดองค์ความรู้และสื่อสำหรับการสร้างเสริมสุขภาวะของพระสงฆ์และการสร้างวัดให้เป็นพื้นที่ สุขภาวะด้วย และควรให้ ศธ.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข แก้ปัญหากรณีที่พบเห็นเด็กเริ่มสูบบุหรี่ และต้องหามาตรการที่ถูกต้อง สำหรับการป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบ หน้าใหม่

น.ส.จุไรรัตน์ กล่าวด้วยว่า สาเหตุที่อัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเพราะคนไทยสูบบุหรี่มวนเองเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยาเส้นมีอัตราภาษีต่ำ และบริการเลิกบุหรี่ยังไม่อยู่ในระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ อย่างไรก็ตามในการป้องกันนักเรียนนักศึกษาไม่ให้เข้าถึงยาสูบได้ง่ายนั้น ที่ประชุมได้อ้างถึงแนวทางของศธ.เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติปี 2555-2557 โดยที่ประชุมขอให้ตนนำเรื่องนี้เข้าหารือในระดับนโยบาย ซึ่งตนก็จะนำเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมองค์กรหลัก ศธ.ในวันที่ 5 ก.ย.นี้ เพื่อทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code