เพิ่มสิทธิหญิงมีครรภ์ฝากท้องฟรี

/data/content/26788/cms/e_dfiknsuvy256.jpg


          สธ.จังหวัดกาญจนบุรีให้สิทธิพิเศษหญิงตั้งครรภ์ทุกคน ฝากท้องได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ เพื่อเพิ่มมาตรฐานบริการแม่และเด็ก สร้างคุณภาพประชากรตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ให้มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดโรคพันธุกรรม ไร้พิการมีระดับสติปัญญาดี


          นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า การฝากครรภ์แต่เนิ่นๆ เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ซึ่งเน้นให้ฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ จะส่งเสริมให้แม่ได้รับการตรวจครรภ์ครบ 5 ครั้งตามมาตรฐานสากล ทำให้การตั้งครรภ์ครั้งนั้นมีคุณภาพ แม่จะได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่างๆ อาทิ ภาวะดาวน์ซินโดรม โรคธาลัสซีเมียการติดเชื้อHIV และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก รวมถึงได้รับวัคซีนและยาที่มีแร่ธาตุ 3 ชนิด ได้แก่ โฟเลตป้องกันความพิการแต่กำเนิด ไอโอดีนป้องกัน ปัญญาอ่อนและธาตุเหล็กป้องกันปัญหาซีด ทำให้เด็กเจริญเติบโตดี มีพัฒนาการสมวัยลดอัตราการเสียชีวิตของแม่และลูกขณะคลอด ส่วนทารกที่คลอดออกมาจะได้รับการดูแลสุขภาพตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ขวบ เพื่อให้เด็กเติบโตสมวัย ได้รับวัคซีนครบถ้วน มีไอคิวมากกว่า 100 และอีคิวมาตรฐาน ในรายที่มีพัฒนาการล่าช้าจะได้รับการแก้ไขทันที


          นายแพทย์นรินทร์รัชต์ กล่าวว่า จากรายงานผลการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดกาญจนบุรีพ.ศ. 2556 พบว่า หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ช้า ร้อยละ 48.98 ฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ ร้อยละ 50.72 สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากตั้งครรภ์ปกปิดและการเดินทางไม่สะดวก มีภาระงานที่ต้องทำ ทำให้ได้รับการตรวจครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด


          นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จึงอำนวยความสะดวกให้หญิงมีครรภ์ทุกคนทุกสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง ประกันสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการ สามารถฝากครรภ์ได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตามนโยบาย"ฝากครรภ์ทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์" เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์เข้าถึงบริการฝากครรภ์โดยเร็วให้มากที่สุด การตั้งครรภ์ครั้งนั้นมีคุณภาพสูงสุด ช่วยให้การคลอดมีความปลอดภัยมากขึ้น ส่งผลดีต่อแม่และลูกน้อยในครรภ์


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code