เพิ่มสิทธิบัตรทองครอบคลุมโควิด-19

ที่มา : แนวหน้า


เพิ่มสิทธิบัตรทองครอบคลุมโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


เพิ่มสิทธิบัตรทองครอบคลุมโควิด-19  ทั้งการป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ ตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์


นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า บอร์ดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เห็นชอบเพิ่มรายการโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ซึ่งครอบคลุมดูแลทั้งการป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ ตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ แม้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในประเทศไทยยังคงอยู่ในระยะที่ 2 คือ ไม่พบการแพร่ระบาดในประเทศ แต่ สปสช. ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและสนับสนุนการบริการของหน่วยบริการ ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ ส่วนภาพรวมการติดเชื้อทั่วโลกแตะแสนรายแล้ว โดยในประเทศได้ดำเนินมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวด


นอกจากนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ได้เรียกประชุมบูรณาการมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก เพื่อรองรับกรณีแรงงานผิดกฎหมายเดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้และบางส่วนใช้บริการรถสาธารณะ ซึ่งต้องขอร้องว่ามาตรการสาธารณสุขจะกระทบต่อความสะดวกสบายของประชาชน เช่น การลดกิจกรรมทางสังคม การเดินทาง การกักตัว 14 วัน และการใช้หน้ากากอนามัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้โรคกระจายในวงกว้าง

Shares:
QR Code :
QR Code