เพิ่มพื้นที่ดีในรั้วมหา’ลัย

เสียงจากนายก อบ.ก.มก.

 

เพิ่มพื้นที่ดีในรั้วมหา’ลัย            การมีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจากการมีร้านเหล้าจำหน่ายใกล้สถานศึกษาจำนวนมาก มีโปรโมชั่นแจกเหล้าฟรี มอมเมานักศึกษา ทำให้เสียเงินไปกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างสิ้นเปลือง หากสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่มีร้านเหล้าล้อมไว้ ไม่สร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเอง ไม่ทำงานเพื่อเพิ่มพื้นที่ดีให้กับนักศึกษา และช่วยกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย ดึงพวกเขาออกมาจากพื้นที่เสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง เชื่อว่าสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างผิดๆ เช่นนั้นอาจจะทำให้พวกเขาตกเป็นทาสน้ำเมาหรือนักดื่มหน้าใหม่ได้ไม่ยาก

 

            องค์การบริหารองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อบ.ก.มก.) เป็นหนึ่งในอีกหลายๆ องค์การนักศึกษาทั่วประเทศ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของนิสิตให้รู้จักคุณค่าในตัวเอง รู้ว่าตัวเองมีดีอะไร และชักชวนนิสิตมาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ ทั้งในสถาบันและทำงานบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ตลอดจนคอยสอดส่องเป็นหูเป็นตาเรื่องเหล้าภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สถานศึกษาแห่งนี้เป็นเขตปลอดสุรา-บุหรี่ตามกฎหมาย

 

            พจนา บุญชัยยะ นายกองค์การบริหารองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ทาง อบ.ก.มก. มีหน้าที่ควบคุมดูแลบริหารการทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งทุกกิจกรรมเราได้ขอความร่วมมือจากชมรมหรือสโมสรต่างๆ ให้จัดกิจกรรมที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งกิจกรรมที่ถือเป็นประเพณีของมหาวิทยาลัย เช่น งานเฟรชชี่ เดย์, เฟรชชี่ไนต์, สู่อ้อมกอดนนทรี, ลอยกระทง ฯลฯ อย่างงานลอยกระทงปีนี้ที่เพิ่งผ่านพ้นไป เราขอความร่วมมือร้านรวงที่จะมาออกร้านในงานห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกปรับตามกฎหมาย หรืองานรับน้องในโครงการสู่อ้อมกอดนนทรีที่ผ่านมา มีการคุยกันระหว่างรุ่นพี่กับอาจารย์ จะจัดกิจกรรมรับน้องปลอดเหล้า โดยมีรุ่นพี่เป็นต้นแบบที่ดี เปลี่ยนค่านิยมที่ผิดๆ บางสิ่งในอดีต สืบสานแต่สิ่งดีเอาไว้ ที่เน้นการเคารพผู้อาวุโส ทั้งครูบาอาจารย์และรุ่นพี่ ปฏิบัติตามคำสั่งรุ่นพี่ที่เหมาะสม รักษาประเพณีที่ดีงามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแสดงความมีน้ำใจ มีจิตอาสาในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้น้องๆ นิสิตมาร่วมทำกิจกรรมดี ใครอยากคิด อยากแสดงออกอะไรดีๆ สื่อถึงคุณค่าของตัวเอง และจะรักษาคุณค่าของการเป็นนิสิตเกษตรศาสตร์ยังไง

 

            นายก อบ.ก.มก.หญิง ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ จิตวิทยา ยังกล่าวถึงการสร้างพื้นที่ดีๆ ให้เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัย “ต้องยอมรับว่าสถานศึกษาของเราอยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยง มีร้านเหล้าตั้งอยู่ในบริเวณใกล้ๆ มหาวิทยาลัย เราห้ามนิสิตไปดื่มไม่ได้ แต่มีวิธีการทำงานที่ช่วยให้พวกเขาห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้ ด้วยการใช้เวลาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัย ไม่มีเวลาไปมั่วสุมตามร้านเหล้า รุ่นพี่ในชมรมต่างๆ จะชักชวนน้องนิสิตเข้าชมรมด้วยใจ ไม่ใช่แค่มาเก็บชั่วโมงกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สร้างบรรยากาศให้นิสิตอยากมาเรียนรู้”

 

            พจนา กล่าวเสริมว่า ใน ม.เกษตรมีชมรมกว่า 100 ชมรมให้นิสิตเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ แบ่งเป็น 3 ด้านหลักๆ คือ บำเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ทาง อบ.ก.มก. กำลังจะจัดงานปฐมฤกษ์เปิดตัวชมรมศิลปวัฒนธรรม ที่เน้นรักษาสืบสานศิลปะไทย อย่างการเซิ้งของอีสาน ฟ้อนรำทางเหนือ เปิดโอกาสให้นิสิตที่สนใจเรียนนาฏศิลป์เข้าร่วมชมรม เป็นการต่อสู้กับวัฒนธรรมเกาหลี เคป็อป หรือเต้นบีบอย โดยทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ชมรมนี้จะเข้าไปมีบทบาทผ่านการแสดง นี่คือตัวอย่างหนึ่งของการเปิดพื้นที่ดีๆ ให้นิสิตร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์

 

            นอกจากนี้ ล่าสุด ทาง อบ.ก.มก. ได้สนับสนุนงบประมาณให้โครงการสอนน้องร้องเพลง โครงการประกวดดนตรี, เวิร์กช็อปดนตรี และโครงการเปิดหมวกเพื่อการกุศลของชมรมอะคูสติก แล้วยังมีโครงการเสวนานักเขียนของชมรมวรรณศิลป์ โครงการเคยูแบนด์มิวสิกแคมป์ 2009 ของชมรมดนตรีสากล พื้นที่ในการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่จะอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย มีบางส่วนที่จัดนอกสถานศึกษา แต่ก็เป็นประโยชน์กับนิสิตเองที่เป็นสตาฟฟ์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้พัฒนาทักษะความคิด ปลูกฝังการทำงานด้วยความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตลอดจนการขันอาสาช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ

    

อย่างไรก็ตาม ในทุกพื้นที่ที่ทางชมรมไปจัดกิจกรรมเราเน้นให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และเหล้า เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิต ตลอดจนเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรามุ่งหวังให้นิสิตมีความเป็นเลิศทั้งทางกิจกรรมและทางวิชาการ พร้อมกับมีศีลธรรมในการใช้ชีวิต อยากให้องค์การบริหารองค์การนิสิตทั่วประเทศช่วยกันผลักดันและเพิ่มพื้นที่ดีๆ ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยของตัวเองให้มาก

 

            ส่วนร้านเหล้ารอบสถานศึกษานั้น ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบ้านเมืองช่วยกันดำเนินการควบคุมตามกฎหมายอย่างจริงจัง เป็นสิ่งที่อันตรายมากต้องควบคุม

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

Update 11-12-52

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

Shares:
QR Code :
QR Code