เพิ่มช่องทางติดต่อเงินประกันสังคม

ที่มาและภาพประกอบจาก : ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน


เพิ่มช่องทางติดต่อเงินประกันสังคม thaihealth


สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ต่างได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะลูกจ้างที่อาจไม่ได้รับค่าจ้าง หลายคนถูกเลิกจ้าง ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกเข้าถึงความช่วยเหลือโดยเร็ว ทางสำนักงานประกันสังคมจึงได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสอบถาม


เพิ่มช่องทางติดต่อเงินประกันสังคม thaihealth


นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ส่งผลให้นายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาด ของโรคติดต่อโควิด-19 ผู้ประกันตนไม่สามารถมาทำงานและไม่ได้รับค่าจ้าง ทำให้นายจ้างและผู้ประกันตน มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณีต่าง ๆ ที่จะได้รับจากกองทุนประกันสังคมเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ประกันตนสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมได้หลายช่องทาง


ได้แก่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ผ่านช่องทาง e-mail ([email protected]), Web board, Live chat และทาง Facebook ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (Facebook.com/ssofanpage) ซึ่งทุกช่องทางสำนักงานประกันสังคม จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล เพื่อให้นายจ้างและผู้ประกันตนได้รับรับประโยชน์สูงสุดต่อไป


หากนายจ้างและผู้ประกันตนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร 1506 (ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ